oldalcim

Hogyan írjuk helyesen

Hogyan írjuk helyesen

E menüben szeretnénk segítséget nyújtani a kedves látogató, szerző részére abban, hogyan írjuk helyesen az egyes írásokban gyakran előforduló nyelvhelyességi tévesztéseket, elírásokat. A legtöbbször előforduló hibák a központozási, az egybeírás és különírás, a kis- és nagybetű alkalmazása során tapasztalható. Minderre tekintettel javasoljuk, hogy kétség esetén látogassanak el a helyesiras.mta.hu oldalra. Ezt az oldalt a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében működő Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály készítette, amely oldalra történő átlépéssel a kérdéses nyelvhelyességi/helyesírási kérdésre választ kaphat azonnal.

A gyakran előforduló nyelvhelyességi problémák közül néhányát példálózva az alábbiakban közlünk. Fontos megemlíteni, hogy a legújabb magyar helyesírási szabályzat alapvetően megengedő szemléletű, több esetben eltérést enged meg az általános szabálytól. Amennyiben kétség merülne fel e tekintetben, kérjük linkeljen át a www.helyesiras.mta.hu linkre.

 

Dátum, keltezés helyesírása

 • Az évszám és a nap után mindig pontot teszünk: 2020. január 1.
 • Az elsejét számmal így írjuk: 1-jén.
 • Másodikán: 2-án, és nem 2.-án
 • 1948. november, de 1948 novemberében, mert az évszám az időt jelölő szóval nyelvtani viszonyban áll
 • 2020. január 1. – 2020. december 31. (a kötőjel előtti dátum végére pontot kell tenni)
 • 2020 előtt (ha az évszámot névutó követi, nem teszünk pontot az évszám után)
 • 2020-as év (az évet és a napot jelölő számhoz a toldalékot pont nélkül, kötőjellel kapcsoljuk)
   

Sorszámnevek írása

 • 1974. évi IV. törvény
 • 8.-ba jár (mert a pontot a toldalékokat kapcsoló kötőjel előtt is meg kell tartani)
   

Egybe- vagy különírjuk
 

Különírjuk

 • állást foglal
 • általános iskola
 • arany nyaklánc (mert egyszerű szóhoz összetett szó kapcsolódik)
 • eltérő vélemény
 • ez irányú
 • figyelemre méltó
 • gondatlanság okozta baleset
 • házi feladata, de: házifeladat-készítés
 • jobb kéz
 • kiképző tiszt
 • legyen szíves
 • munka nélkül
 • nyitva tartás és nem nyitva tartás
 • professzor asszony
 • rendőr százados
 • szó szerinti idézet
 • tanító néni
 • virtuális tér
   

Egybeírjuk

 • antialkoholista, de: antialkoholista-klub
 • aranygyűrű, aranylánc (mert anyagnév)
 • azaz
 • bérbeadás
 • búbánat
 • egyetért (azonos véleményen van), de: csak egyet ért meg
 • életbelépés
 • énutánam
 • éppannyi
 • gépkocsivezető, de: gépkocsivezető-tanfolyam
 • gizgaz
 • hadsereg
 • harmincnapi (elzárás)
 • háromhavonta (de: három hónaponként)
 • hatáskör
 • hírneves
 • kétségkívül
 • kézhezvétel
 • kutatóintézet (és nem kutató intézet)
 • legeslegjobb
 • lényegbevágó
 • limlom
 • mendemonda
 • munkanélküli
 • nemsokára
 • nyakatekert
 • őmiatta
 • ötödéves
 • rendőrfőkapitány
 • többféle
 • ugyanaz
 • ugyanolyan
   

Egybe vagy kötőjellel írjuk
 

 • egy-egy
 • fej-fej mellett
 • gazdasági-társadalmi viszonyok
 • ide-oda
 • jobbkéz-szabály
 • kerekasztal-konferencia
 • meg-megáll (ismételt igekötő)
 • nevelő-oktató munka
 • rabló-pandúr
   

Kis vagy nagy kezdőbetűvel írjuk
 

Kis kezdőbetűvel írjuk az ünnepek nevét:

 • anyák napja
 • húsvét,
 • karácsony,
 • május elseje
 • nemzeti ünnep
 • új év, boldog új évet kívánok, de újév: az év első napja


Nagy kezdőbetűvel írjuk a megszólításban a közneveket, de kisbetűvel írjuk a mellékneveket, a kötőszavakat, a névmásokat, és kisbetűvel írjuk a szöveg belsejében azokat a közneveket is, amelyek a megszólítottra vonatkoznak. Azonban nagybetűvel írhatjuk a szöveg belsejében is a köznevet, ha a megszólítottat különösen fokozott tisztelettel illetjük:

 • Tisztelt Osztályvezető Úr!
 • Mélyen tisztelt Uram!
 • Tisztelettel kérem titkár urat, hogy…
 • Bocsásson meg Miniszter úr, ha ….
 • Szeretettel drága Apám ….
   

Doktor rövidítésének helyes írása

Tekintettel arra, hogy nincs jelentésbeli különbség a dr. és a Dr. rövidítések között, azt, hogy kisbetűvel vagy nagybetűvel írjuk, azt a mondatbeli helyzete határozza meg: mondatkezdő helyzetben, egyéb kiemelt helyzetben (aláírásban, levélcímzésben, névjegyen, oszlopba rendezett névsorban) Dr., egyéb esetekben a dr. a helyes forma. Ugyanez vonatkoztatható a prof. rövidítésre is. Azonban a PhD esetében a rövidítés után nem használunk pontot, tekintettel arra, hogy idegen kifejezés rövidítéséről van szó.
 

Így írjuk helyesen
 

 • afféle
 • akként
 • annullál
 • antipátia és nem unszimpátia
 • aszimmetrikus
 • barter
 • beljebb
 • bizalmas
 • Budapest, de: budapesti
 • bújik
 • bűn,
 • bűncselekmény 
 • bűnösség
 • büntetés
 • büntetőjog
 • curriculum vitae
 • degradál és nem ledegradál
 • dicsér
 • egyelőre (időbeliséget kifejezve) és nem egyenlőre (mint a meccs állása)
 • egyetért
 • egyéves iskola
 • ekképpen
 • elfojt
 • emiatt
 • emiatt
 • észrevesz
 • feltűnő
 • feltűnő
 • feltüntet
 • gyanú, gyanúsított
 • helyiség
 • helység
 • hír
 • hirdet
 • integrál és nem beintegrál
 • kft, de: Nap Kft
 • kijjebb
 • kultúra, de: kulturális
 • muszáj
 • neked
 • Önt, Önnek, Önnel, stb
 • rendőr-főkapitányság
 • te, ti (személyes névmás)
 • uszály
 • veled

thisContent