Fórum

oldalcim

Fórum

A Belügyi Szemle küldetésnyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, a folyóirat egyfajta tudományos-szakmai információfúziós és információmegosztó szerepet is be kíván tölteni. Ezt a szellemiséget szándékozik tükrözni a Fórum elnevezésű menüpont. Az itt megjelenő közlemények forrása részben a Szerkesztőség, részben pedig a Belügyi Szemle olvasóközönsége. E rovat elindításával biztosítani szeretnénk, hogy folyóiratunkon keresztül megvalósulhasson egyfajta tudományos és szakmai információ- és eszmecsere is.
E rovatba tervezzük megjeleníteni a szakmai és a tudományos rendezvényekkel kapcsolatos tudósításokat, legjobb gyakorlatokat, szakmai tapasztalatokat, vitaindító közléseket, tudományos vitákat stb. A rovatban helyt kívánunk adni a tudósok, kutatók és szakemberek írásai mellett azoknak a közleményeknek, írásoknak is, amelyek az olvasóközönségtől, avagy a tudományos és szakmai életen kívüli területről érkeznek a Szerkesztőséghez. Az aktuálisan felmerülő kérdések taglalása, bemutatása itt történik, továbbá a kötetlenebb stílusban megfogalmazott szakmai, tudományos jellegű írások közreadására is itt kerül sor.
A Fórum rovatban megjelenő, nem a Szerkesztőség által írt közleményekkel, hozzászólásokkal nem minden esetben vállalunk nézetazonosságot, illetve azok tartalmáért nem vállalunk felelősséget. E közleményeket nem lektoráljuk, azonban fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy a szerző hozzájárulása nélkül moderáljuk azokat.

Szavazás cím

Feltöltés alatt.

thisContent

56