Kitekintés

teszt

oldalcim

Kitekintés

Azok a közlemények olvashatók e menüpont alatt, amelyek bár megfelelnek a formai és tartalmi követelményeknek, de a Belügyi Szemle print folyóiratban és az Online kiadványokban szereplő tudományterületeken kívül esnek, vagy nem hazai tudományos/szakmai témát dolgoznak fel. E közleményeket is kettős vaklektorálás alá vetjük, elvárva a magas követelményeknek való megfelelést. Ebbe a körbe különösen az alábbi tudományterületek tartoznak, amennyiben azok akár közvetlen, akár közvetett módon érintik a Belügyi Szemle érdekkörébe tartozó témaköröket, így többek között a hadtudomány, az orvos- és egészségtudomány, a műszaki tudományok, a közgazdaságtudomány, a kommunikáció- és médiatudomány, a szociológia, a pszichológia- és neveléstudomány, a magatartástudomány, a pedagógia, a történelem- és politikatudomány, a szervezés- és vezetéstudomány, valamint az előzőekben felsorolt tudományterületeket érintő, más országok tudományos vagy szakmai életével kapcsolatos közlemények.

Szavazás cím

Feltöltés alatt.

thisContent

54