Menüpont leírása

oldalcim

Menüpont leírása

Szavazás cím

Az alábbi menüpont alatt a 2020. január 1-je után havonta nyomtatott formában (print) megjelenő Belügyi Szemle egyes lapszámaiban – évfolyam- és lapszám szerinti rendezésben –olvasható a közlemények szerzőinek neve, a közlemények címe, absztraktja, kulcsszavai és oldalszáma. A honlapon az egyes cikkek teljes adattartalma az Országos Széchenyi  Könyvtárban működő Magyar ISSN Nemzeti Központ által a későbbiekben kiadandó online nemzetközi azonosítószám (ISSN) rendelkezésre állását  követően lesz csak hozzáférhető.

Amennyiben olvasóink az egyes lapszám vagy lapszámok cikkeihez szeretnének addig is hozzájutni, lehetőségük van az adott lapszám megvásárlására Szerkesztőségünkben. Ugyancsak lehetőséget biztosít a Szerkesztőség egy-egy cikkhez történő hozzájutásra is. Az erre irányuló kéréseikkel a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen fordulhatnak a Szerkesztőséghez.

A kizárólag elektronikus formában, évente négy alkalommal megjelenő kiadvány online számainak teljes, archivált adattartalma is itt olvasható. Ugyancsak e menüpont alatt olvashatók a Recenzió, a Kitekintés, a Fórum, az Interjú, a Portré, a Visszhang és a Nemzetközi Szemle elnevezésű rovatok elektronikusan megjelenő közleményei.

Az 1953 és 2019 júniusa közötti évfolyamok lapszámainak fenti adatai – részben terjedelmi, részben technikai okok miatt – digitális kereshető változatban a honlapra nem kerülnek feltöltésre. A kutatóknak, oktatóknak a Szerkesztőség lehetőséget biztosít ezen folyóiratok hozzáféréséhez a Belügyi Szemle Szerkesztőségében, előre egyeztetett időpontban. A megkereséseket a Szerkesztőség a szerkesztoseg@belugyiszemle.hu e-mail címen fogadja.

A Kitekintés almenüpont alatt azok a közlemények jelennek meg, amelyek a Belügyi Szemle érdekkörébe tartozó tudományterületeken ugyan kívül esnek, de mondanivalójuk miatt közzétételre feltétlenül érdemesek.

A Fórum almenü ad teret a szakmai és a tudományos terület képviselői mellett a laikus olvasóközönségtől érkező vitaindító, innovatív gondolatokat felvető, információ- és eszmecserét szolgáló közleményeknek. 

Az Interjú, a Portré, a Recenzió és a Nemzetközi Szemle almenüpontok alatt az elnevezéseknek megfelelően rendszerezett, a nyomtatott Belügyi Szemlében korábban megjelent írások is megtalálhatók.

A Kitekintés, a Fórum, az Interjú, a Portré, a Recenzió és a Nemzetközi Szemle almenü esetében a közlemények ugyancsak a folyóirat egyes évfolyamok és lapszámok szerinti rendszerezésének megfelelően jelennek meg. A keresett közlemény teljes szövege a megfelelő lapszámra kattintva, majd a kiválasztott közlemény címére lépve válik elérhetővé. 

thisContent

163