belugyiszemle_header

Vári Vince

A rendőrség hatékonyságmérése a nemzetközi szakirodalomban – különös tekintettel a bizalom és a legitim működés jelentőségére

A rendőrség hatékonyságmérése a nemzetközi szakirodalomban – különös tekintettel a bizalom és a legitim működés jelentőségére

Absztrakt

A jelenlegi hazai rendőrségi teljesítménymérési modell nagyrészt ügyeredményességi bázisú, vagyis mennyiségre kalibrált. A világ azonban az utóbbi évtizedekben nagyot változott, egy információs társadalomban már nem a statisztikai eredményességről kell hogy szóljon a rendőrség munkája, hanem arról, hogy minél hitelesebben állapítsuk meg, milyen valós társadalmi hatásokat váltott ki a tevékenységünk (mekkora elégedettséget, bizalmat, elismerést vívott ki a társadalomban). A modern demokráciák kormányzatainak fokozódó igénye, hogy a rendőri működés tényleges társadalmi hatásait tudományos igényességgel térképezzék fel. Ezen kutatásokról nyújt összefoglalót a szerző.

Kulcsszavak

rendőrség, rendőrség hatékonyságmérése, tudományos irodalom
107