A Haza Szolgálatában Konferencia

teszt

oldalcim

A Haza Szolgálatában Konferencia

01.06_3

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata örömmel értesíti a doktoranduszokat és graduális hallgatókat, hogy 2021. január 8-án ismét megrendezi az immár hagyománnyá vált

A Haza Szolgálatában elnevezésű doktorandusz konferenciát.

A konferencia elsődlegesen az állam és a köz szolgálatával összefüggő doktoranduszi kutatások bemutatására hivatott, de bármely – a területtel foglalkozó – kutató munkájának ismertetésére lehetőség van, magyar és angol nyelven egyaránt.


A rendezvény szervezésében közreműködik:

·       a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete,

·       a Doktoranduszok Országos Szövetségének Rendészettudományi Osztálya,

·       a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya,

·       a Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztálya,

·       a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubja.

 

Információ az előadók számára:

Előadások időtartama: 15 perc

A jelentkezéshez szükséges egy, maximum 600 karakteres (szóközökkel) absztrakt benyújtása (magyar és angol nyelven), vagy idén a Tudomány Kapujában Poszterverseny elektronikus poszterszekciója részeként a posztersablon alapján poszter benyújtásával is jelentkezhetnek az előadók, amelynek információi alább olvashatók. A magyar vagy angol nyelvű posztert, illetőleg absztraktot a regisztrációs felületen keresztül szükséges beküldeni a konferenciára való jelentkezés véglegesítéséhez legkésőbb december 27-ig. 

Absztrakt sablon

Poszter sablon

Poszter tudnivalók: A posztereket idén rendhagyó módon online kiadványban jelenítik meg a szervezők. A sablonban a fejléc és a lábléc nem szerkeszthető, azonban a tartalom mezőben megadott szöveg és a kép csak mintául szolgál, kérjük, ezt töröljék ki annak szerkesztése előtt. A sablonban található a tartalmi követelmény, a kész anyagot PDF formátumban szükséges feltölteni a regisztrációs linken keresztül.

  • Betűtípus /Szöveg: Calibri, törzsszöveg 8p; a főcím 16p; alcím 12p. 3 hasábos elrendezés, hasábok közt 0,1 cm térköz, a sorköz 1,15. Ne használjanak félkövér vagy színes kiemelés csak dőltbetűset.
  • Bekezdések: előtt, után nincs térköz, sorkizárt, behúzás 0,2 cm
  • Szövegdoboz mérete: 30cm magas, 25cm széles
  • Ábrák: Az ábrákat a poszteren, szabadon lehet elhelyezni a hasábokhoz igazítva (max. három hasáb szélességű), a mellékelt hivatkozási szabályoknak megfelelően.
  • Ezenkívül kérjük a lehető legnagyobb formátumban mellékelni az elküldött pályamunka mellet a poszteren szereplő képeket, ábrákat, hogy a nagyítás után megfelelő minőségben jelenhessenek meg.
  • Karakterszám/arányok: a poszter méretei max. 7000 leütés engednek, plusz az ábrák. Az ábrák aránya a szöveghez képest nem lehet nagyobb 50%-nál, de szerepelnie kell ábrának a poszteren.
  • Hivatkozások rendje: Az ábrákat számozva és a forrás megjelölésével kell feltüntetni akkor is ha saját szerkesztésű az ábra. 6 pontos betűméret (pl.: 1.sz. ábra, címe Forrás: …)
  • A szövegben csak a sorszámozott Pl:[1] hivatkozást használjanak. A törzsszöveg után a felhasználás sorrendjében a sorszámmal kezdve helyezzék el a felhasznált irodalomjegyzéket. (Az ábrák forrását is)

Konferencia időpontja:

2021. január 8.

Helyszíne:

Microsoft Teams felület

Fontos dátumok:

Regisztráció és absztrakt beérkezésének határideje:

2020. december 27. 11:59

 

Tervezett szekciók:

·       Biztonságpolitika

·       Hadtörténelem és hadművészet

·       COVID-19

·       Közigazgatás- és jogtudomány

·       Katasztrófavédelem

·       Rendészettudomány és rendészettörténet

·       Gazdaság- és szervezéstudományok

·       Védelmi elektronika, informatika

·       Graduális szekció

A Konferencia előadói a hazaszolgalataban2020@gmail.com email címen január 15-ig 1 ív terjedelmű tanulmányt adhatnak le, amely a Konferencia kötetben jelenik meg a lektori vélemény alapján. A tanulmányokat az egyetemi szerzői útmutató alapján szükséges elkészíteni.

 

Forrás: https://www.uni-nke.hu/tudomanyos-elet/doktorandusz-onkormanyzat/nke-dok-altal-szervezett-palyazatok/a-haza-szolgalataban-in-service-of-the-nation/2020?fbclid=IwAR0tTVhvI-H6e31-9CadsUwAQmzeIU6X9ZWWOAOr3UuzZgYnUWA9UmTyCMc

thisContent

1129