Betekintés a tudomány világába: az Akadémiai Kiadó sorozata mindenkinek

Betekintés a tudomány világába: az Akadémiai Kiadó sorozata mindenkinek

Rövid, tömör, élvezetes kalauz egy-egy tudományterületen belül neves kutatóktól – ezt kínálja az Akadémiai Kiadó sorozata.


2021. JANUÁR 13.Az eddig megjelent hat kötetben a filozófia, a kémia, a könyvtártudomány, az ókortudomány, az immunológia, valamint a nyelvtudomány jeles képviselői vezették be szűkebb szakterületük ismereteibe az olvasókat.

Hévizi Ottó filozófus, eszmetörténész, az MTA doktora, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont tudományos tanácsadója, egyetemi tanár egy képzetes téren át vezeti az olvasót az egyetemes filozófia alapvető fogalmait és elképzeléseit megismertetve. A filozófiai tér planetáriumában való utazás során kiderül, mit jelent belépni ebbe a térbe vagy kívül állni rajta. Megismerkedünk a tudással, a nem tudással, a különféle irányzatokkal, az igazság és a valóság kétességével, képet kaphatunk a filozófiai tér külső és belső határairól.

Lente Gábor vegyész, az MTA doktora, a Pécsi Tudományegyetem professzora, a matematikai kémia szakterületének nemzetközileg is ismert kutatója egyéni, kivételesen személyes stílusban, képletek és ábrák használata nélkül, pusztán a szavak erejére támaszkodva vezeti be az olvasót a molekulák tudományába.

Kokas Károly, a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtárának informatikai és információs főigazgató-helyettese, címzetes egyetemi docens izgalmas utazásra hívja az olvasót, és meghökkentő kijelentésekkel avat be a digitálizálódó könyvtárak világába: lehet, hogy a könyvtár mint könyveket tároló fizikai hely – úgy, ahogy több száz éven át megszoktuk – már a közeli jövőben teljesen átalakul?

Ritoók Zsigmond klasszika-filológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, a római és ógörög irodalom nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudósa egyebek mellett azt tekinti át, miként alakult az ókorral való tudományos igényű foglalkozás, az ókortudomány a kezdetektől napjainkig az egyes korok vezéreszméivel kölcsönhatásban, hogyan fejlődtek ki és alakultak azután éppen e kölcsönhatás eredményeképpen az ókortudomány egyes résztudományai és azok módszerei.

Falus András immunológus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja, a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének egykori vezetője rendkívül színes, érzékletes hasonlatokkal és példákkal teszi közérthetővé az immunrendszer működését. Egyebek mellett segít megérteni a védőoltások fontosságát, genetikai örökségünk jelentőségét, a rákos sejtek burjánzásának folyamatát, és részletesen kitér napjaink mindenkit foglalkoztató problémájára, a koronavírusra is.

Magay Tamás, a Károli Gáspár Református Egyetem nyugalmazott professzora, az egyetem az angol szakos képzésének megalapítója, számos szótár szerzője, főszerkesztője élményszerű betekintést nyújt a kétnyelvű szótárírásba.

Bár egy-egy „betekintés” nem kíván átfogó képet adni az adott tudományterületről, korántsem futó és felületes bepillantást jelent. A kiadványok jól érzékeltetik a terület mélységét és összetettségét. Nem titkoltan kedvcsináló, szellemi kalandozást, gondolkodást serkentő művek láttak napvilágot.

 

Forrás: https://mta.hu/mta_hirei

1183