belugyiszemle_header

Vörös Tamás – Sándorné Kovács Judit

Kriminalisztikai üvegvizsgálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban

Kriminalisztikai üvegvizsgálat a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban

Absztrakt

Betöréses lopás, rongálás, autófeltörés – csak néhány azok közül a gyakran üvegek törésével is együtt járó bűncselekmények közül, amelyekben a fizikai-kémiai szakértői vizsgálatok nagymértékben segíthetik az elkövető azonosítását és a bűnügy megoldását. Hazánkban a forenzikus üvegvizsgálat kezdete az 1960‑as évekre nyúlik vissza. Az azóta eltelt közel hat évtized során az alkalmazott módszerek sokat fejlődtek, a vizsgálati lehetőségek száma jelentősen bővült. A korai időkben az összehasonlítás alapjául szolgáló klasszikus fizikai paraméterek mellett, mára a legkorszerűbb műszeres módszerekkel a származási viszonyok megállapítása megalapozottabbá vált, ezen felül adatbázis építésére is lehetőség nyílt. Jelen írásunk célja egy rövid történeti áttekintést követően bemutatni a Nemzeti Szakértői és Kutató Központban zajló forenzikus üvegvizsgálat folyamatát, alkalmazott módszereit, továbbá a kapott eredmények alapján tehető szakmai megállapításokat. Ezek mellett egy esettanulmány tükrében részletesen szemléltetjük az üvegvizsgálattal kapcsolatos nehézségeket és korlátokat is.

Kulcsszavak

tárgyi bizonyíték, üveg, forenzikus azonosítás, elemösszetétel
1292