belugyiszemle_header

Dobák Imre – Tóth Tamás

Régi módszerek a kibertérben? (CYBER-HUMINT, OSINT, SOCMINT, Social Engineering)

Régi módszerek a kibertérben? (CYBER-HUMINT, OSINT, SOCMINT, Social Engineering)

Absztrakt

A tanulmány a hagyományos HUMINT (emberi erőforrásokra épülő információgyűjtés) kibertérben való megjelenését, kategóriahatárait vizsgálja, amely napjainkban dinamikusan fejlődő terület. A CYBER-HUMINT kérdésköre az elmúlt tíz évben jelent meg, fogalmi kategóriája pontosan még nem körülhatárolt. Nemzetközi szakirodalma is viszonylag szűkösnek tekinthető, hasonlóan a közösségi oldalakat felhasználó információgyűjtő módszer (SOCMINT) kérdésköréhez. Azonban forrásokban rendkívül gazdag az általánosan elterjedt nyílt forrású információgyűjtés (OSINT), illetve a kiberbiztonság kapcsán egyre inkább előtérbe kerülő Social Engineering jelensége, amelyek metodikái határai gyakran átfedéseket mutatnak a kibertérben végzett, emberi erőforrásokra épülő információgyűjtéssel. A publikáció célja az egyre inkább összefonódó információgyűjtő területek áttekintése, kísérletet téve az elhatárolást elősegítő szempontrendszer előkészítésére.

Kulcsszavak

nemzetbiztonság, HUMINT, CYBER-HUMINT, kibertér
1293