belugyiszemle_header

Kollár Csaba

A magánbiztonsági szektor fontosabb pozícióinak és foglalkoztatási formáinak a vizsgálata

A magánbiztonsági szektor fontosabb pozícióinak és foglalkoztatási formáinak a vizsgálata

Absztrakt

A magánbiztonsági szektorban végzett legfrissebb, a foglalkoztatási adatokat is vizsgáló felmérés alapján a szektorban a 2019-es év végén 4300 társas, aktív vállalkozás működött hazánkban. A társas és az egyéni vállalkozásokban foglalkoztatottak száma túllépte a 60 ezer főt, több mint 88 ezer főnek van érvényes személy- és vagyonőri, illetve magánnyomozói igazolványa. A Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara 4499 tagot tart nyilván. A szektorban egyaránt megtalálhatók az alap-, közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók, akiket a hagyományos foglalkoztatás mellett gyakran valamelyik atipikus foglalkoztatási forma szerint alkalmaznak. Tanulmányomban több adatforrást elemzek online dokumentumelemzés, online résztvevő megfigyelés, szövegbányászat és szakértői megkérdezés módszerével annak érdekében, hogy egzakt képet tudjak adni a fontosabb pozíciók és foglalkoztatási formák vonatkozásában, illetve, hogy a hazai magánbiztonsági szektor innovációs potenciáljának fejlesztése és jövője szempontjából megalapozott összegző megállapításokat fogalmazhassak meg.

Kulcsszavak

magánbiztonsági szektor, pozíciók, foglalkoztatás
1295