belugyiszemle_header

Deák József

A rendészettudomány és a határőrgondolatok találkozása – múlt nélkül nincs jövő

A rendészettudomány és a határőrgondolatok találkozása – múlt nélkül nincs jövő

Absztrakt

A szerző a Pécsi Határőr Tudományos Közlemények immár XX., jubileumi kötetében áttekintést ad – a rendészettudomány újdonságai mellett – az egykori határőrség szervezeti kultúrájának évtizedeken át kikristályosodott értékeiről. A szerző a határőrség hagyományőrzéséről, szervezeti kultúrájáról, a határőr eszmeiség működéséről, valamint a mindezen eszmék fontosságáról fejti ki szakmai gondolatait.

Kulcsszavak

rendészettudomány, határőrség, Magyarország
137