belugyiszemle_header

Herke-Fábos Barbara Katalin

A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében

A bírói útról való elterelés lehetőségei Magyarországon a Gyermekjogi Egyezmény 40. cikkének tükrében

Absztrakt

A Gyermekjogi Egyezmény 40. cikke a fiatalkorú elleni büntetőeljárás során alkalmazandó garanciákat fekteti le. A fiatalkorúak igazságszolgáltatásával kapcsolatos cikk a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított, vádolt vagy bűnösnek nyilvánított gyermekekkel foglalkozik. Az egyezmény kifejezetten kiemeli az eljárás során érvényesülő gyermekjogi garanciák között a bírói útról való eltérés lehetőségét. A magyar jogrendbe 2015-ben bekerült megelőző pártfogás intézménye egy új lehetőség az elterelés eszközei között. A megelőző pártfogás 2015. január 1-jétől hatályos, a hazai jogéletben büntetőjogi gyökerekkel rendelkező új jogintézmény, amely az 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a gyermekvédelem rendszerében került elhelyezésre, annak ellenére, hogy életre hívásának oka elsősorban a gyermekés fiatalkorú bűnözés visszaszorítása és az elkövetők hatékony reintegrálása volt. A tanulmány bemutatja a megelőző pártfogás és a fiatalkorú elleni büntetőeljárás egymáshoz való kapcsolatát. A szerző vizsgálja a megelőző pártfogás elrendelése és végrehajtása során érvényesülő gyermeki jogokat, és felhívja a figyelmet a túl korai beavatkozás és a megbélyegzés veszélyeire.

Kulcsszavak

gyermekvédelem, hatósági intézkedés, bűnmegelőzés, pártfogó felügyelet
1448