belugyiszemle_header

Németh Viktor

Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén

Magyarországi szervezeti participációs döntéshozatali jó gyakorlatok az integritásmenedzsment területén

Absztrakt

A tanulmány a közösségi (participációs) mediáción keresztül mutatja be a közös döntéshozatali folyamatok felépítését, fejlesztését, és az általuk elérhető és fenntartható jó gyakorlatok mintázatait. A közösségi hálózat erőforrásainak, azaz a szervezet saját erőforrásainak felhasználása – vezetett körülmények között – adekvát megoldási alternatívák kidolgozására képes. A tanulmány a folyamat lépéseit és annak hatásait, előnyeit mutatja be az egyes résztvevők szemszögéből. Párhuzamot von az állami fenntartású intézmények döntéshozatalával, illetve vizsgálja a bemutatásra kerülő jó gyakorlat ottani bevezetésének lehetőségét. Az írás két konkrét esetet dolgoz fel. Az esztergomi esetben külső szakértők által vezetett közösségi mediáció, a nagymányoki esetben egy komplexebb, képzéssel egybekötött mediációs modellprojekt kerül bemutatásra. Az utóbbiban a jó gyakorlat fenntartható szintű elsajátítása is cél volt. A két magyarországi jó gyakorlat két különböző elméleti és gyakorlati megoldási utat szemléltet részletesen, amelyek – szükséges változtatásokkal – jól alkalmazhatóak az integritásmenedzsment területén is.

Kulcsszavak

participációs /részvételi/ döntéshozatal, szervezetfejlesztés, hálózati kommunikációs erőforrások, integritás fejlesztés
1451