belugyiszemle_header

Rottler Violetta

Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélyezése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szakirányítás működésének vázlata

Magánbiztonsági tevékenységek végzésének engedélyezése az Egyesült Királyságban, valamint a magyar magánbiztonsági szakirányítás működésének vázlata

Absztrakt

Megállapíthatjuk, hogy az angol gyakorlathoz képest Magyarországon szigorúbb a jogi szabályozás és a magánbiztonsági tevékenységekhez kapcsolódó engedélykiadás, mert a jogalkotó nálunk több szűrőt is beépített. Az Egyesült Királyságban is a szigorítás felé kívánnak elmozdulni az engedélykiadás vonatkozásában. Jelenleg csak a természetes személyek számára kötelező az engedély kiváltása, a vállalkozásoknak önkéntes alapú a regisztrációjuk, de a jóváhagyotti listán szereplő cégek szolgáltatási színvonala megfelel a kialakított
brit sztenderdeknek, tehát ez, a szolgáltatás színvonalát illetően, egyfajta minőségi garanciát szavatol a megrendelői oldal felé. Kutatásom során az volt a célkitűzésem, hogy miután megismertem az ORFK által végzett hazai szakirányítás, valamint az engedélykiadás rendszerét, működését és nehézségeit, megkíséreljem összevetni az angliai gyakorlattal, és összegyűjtsem a bűnmegelőzés, hatékonyság, tehermentesítés szempontjából a legjobb gyakorlatokat. Ezen gyakorlatok átvételét érdemes lenne fontolóra venni, kidolgozni és megvalósítani a hazai viszonyok között is.

Kulcsszavak

engedélykiadás, engedélyezés ellenőrzése, ORFK szakirányítás, szakmai érdekképviselet
1453