Pályázati felhívás!

Pályázati felhívás!

2021. március 26. 15:17
 

Az Országos Polgárőr Szövetség Elnöksége az ELN/38/2021.(2021.03.26.) számú határozata alapján országos pályázatot ír ki "Polgárőr Város", "Polgárőr Község", "Fővárosi Polgárőr Kerület" címek elnyerésére.
 

20210326-palyazatifelhivas


A pályázat célja: azon városok, községek és fővárosi kerületek önkormányzatainak, valamint a partner polgárőr egyesület munkájának elismerése, amelyek vezető szerepet játszanak a polgárőr mozgalomban, valamint a helyi közrend, közbiztonság, a lakosság biztonságérzetének növelése érdekében hatékony támogatója és kezdeményezője a helyi bűnmegelőzésnek.


Pályázati feltételek, illetve a pályázat benyújtásának módja:

a)      a pályázó öt éven belül nem volt nyertese egyik címnek sem;

b)     a pályázaton résztvevő településen (fővárosi kerületben) hatékony és eredményes polgárőr egyesület működjön;

c)     a település(fővárosi kerület)önkormányzata úgy anyagilag,mint erkölcsileg támogatója legyen a polgárőr egyesületnek;

d)     a település (fővárosi kerület) rendelkezzen bűnmegelőzési elgondolással, amelyet a képviselő-testület fogadott el;

e)      legyen biztonságos a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, a társadalmi bűnmegelőzés terén pedig jelentős fejlődést tudjanak felmutatni a helyi bűncselekmények számának csökkentésében;

f)      a pályázatot a település (fővárosi kerület) POLGÁRŐR EGYESÜLETE és ÖNKORMÁNYZATA közösen nyújtsa be a POLGÁRMESTER és az EGYESÜLETI ELNÖK aláírásával az illetékes megyei (fővárosi) polgárőr szövetség útján, annak egyetértésével és támogatásával;

g)     továbbá csatolják a pályázat anyagihoz az illetékes városi (fővárosi kerületi) RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJÉNEK támogató nyilatkozatát.


Különösen azon települések pályázatát várjuk nagy figyelemmel, amelyek polgárőr egyesületének ifjú polgárőr tagjai is vannak.


A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatot az Országos Polgárőr Szövetség Központi irodájának titkárságára (1077 Budapest, Király u. 71.) írásban postai úton, vagy a palyazat@opsz.hu e-mail címre (szkennelt formában, illetve „pdf' formátumban) kell benyújtani 2021. május 21-én (péntek) 13.00 óráig.

Postai feladás esetén az elbíráláskor a postai bélyegző lenyomatán szereplő dátum és időpont az irányadó.


A határidőn túl benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság nem veszi figyelembe! A pályázat elbírálásának határideje:

Az OPSZ elnökségi ülése (a bíráló bizottság javaslata alapján) 2020.június 1-jén hozza meg határozatát a tárgyévi pályázatok azon nyertes városairól, községeiről és fővárosi kerületéről, amelyeknek polgármesterei és a pályázaton részt vett partner polgárőr egyesületek   elnökei   vehetik   át az Országos   Polgárőr   Szövetség „Polgárőr Város",

,,Polgárőr Község" vagy „Fővárosi Polgárőr Kerület" díszoklevelét.


Az elnökség döntéséről az OPSZ a pályázókat írásban értesíti. Az elnyert címek (díszoklevelek) átadására az Országos Polgárőr Nap keretében kerül sor.

Az Országos Polgárőr Nap tervezett helyszíne és időpontja: Mórahalom, 2021. augusztus 14. (szombat).

A nyertes település (fővárosi kerület) pályázaton részt vett partner polgárőr egyesülete 100 ezer forint, működési támogatásban részesül.Letölthető dokumentum:

Pályázati kiírás

 

Forrás: https://www.opsz.hu/palyazatok/palyazati-felhivas-2021-03-28

1502