belugyiszemle_header

Bilicsi Erika

Hazai folyóiratok minősítése a Magyar Tudományos Művek Tára alapján

Hazai folyóiratok minősítése a Magyar Tudományos Művek Tára alapján

Absztrakt

A tudományos teljesítmény mérésének igénye számtalan kérdést vet fel. Sokféle mérési eljárás és mutató létezik, de egyik sem ad választ az olyan általános kérdésekre, hogy melyik folyóirat „jobb” vagy melyik kutató teljesítménye színvonalasabb. Mindig meg kell fogalmazni, hogy mit, milyen okból kívánunk mérni, és ennek megfelelő mérési eljárást kell alkalmazni. Bármilyen mérési eljárást is választunk, adatbázisra, egy vizsgálandó halmazra van szükség ahhoz, hogy méréseket, összehasonlításokat lehessen végezni, rangsort lehessen előállítani. Ennek az adatbázisnak pedig kellően nagy merítésűnek, az indexelt tartalom tekintetében teljesnek, az adatokra vonatkozóan pedig hitelesnek kell lennie, hiszen, ha túl kis halmazt elemezve vonunk le következtetéseket vagy csak részinformációk állnak rendelkezésre a vizsgálat tárgyairól, nem lesz pontos az eredmény, és egyesek hátrányba, mások megalapozatlanul előnybe kerülnek. A magyar kutatások eredményeinek minősítésére kiváló eszköz a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT). Ennek a rendszernek az adatait használva készített folyóirat-rangsort Sasvári Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatója. A kéziratot 2020. december 31-én Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály hazai folyóiratainak hivatkozásalapú helyezése 2021-ben címmel tette közzé a ResearchGate-en. Nagyon örülünk a kezdeményezésnek és reméljük, hogy a jövőben egyre szélesebb körben fogják használni az MTMT-t a kutatásértékelésben. Most mégis az MTMT helytelen használatának veszélyeire hívjuk fel a figyelmet, példaként használva a közreadott kéziratot. Az MTMT a jelenlegi működési modell szerint közösségi termék és mint ilyen, meglehetősen vegyes minőségű rekordokat tartalmaz, ezért kellő körültekintéssel kell használni az értékelésben. Ha megszervezzük köré a bekerülő adatok teljességét biztosító és hitelesítéséhez szükséges munkafolyamatokat, ha erőforrást rendelünk a folyamatos adattisztításhoz, ha gondoskodunk arról, hogy csak a validált adatokon alapuljanak a minősítésekhez használt statisztikák, akkor meglátjuk, hogy kiváló eszköz van a kezünkben, amit nagyon sok módon és területen lehet hasznosítani.

Kulcsszavak

tudományos publikálás, folyóirat, minősítés, rangsor
1770