belugyiszemle_header

Borszéki Judit

Képzési és kimeneti követelmények (KKK), tanulási eredmény alapú tantervfejlesztés, 21. századi kompetenciák a rendészeti felsőoktatásban

Képzési és kimeneti követelmények (KKK), tanulási eredmény alapú tantervfejlesztés, 21. századi kompetenciák a rendészeti felsőoktatásban

Absztrakt

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán az új tantervben oktatott valamennyi tantárgy leírását a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, valamint az államtudományi területen oktatott szakok és szakirányok 222/2019. (IX. 25.) Korm. rendeletben megfogalmazott képzési és kimeneti követelményeinek megfelelően kell elkészíteni. A közlemény áttekintést ad ezek történeti előzményeiről, az európai és hazai felsőoktatást érintő egységesítési törekvésekről. Ismerteti a tanulási eredmény alapú tantárgyfejlesztés lényegi elemeit, majd azt vizsgálja, hogy ezek hogyan függnek össze a korszerű pedagógiai taxonómiákkal (rendszertanokkal), továbbá az úgynevezett „4C” (creativity, critical thinking, communication, collaboration: kreativitás, kritikai gondolkodás, kommunikáció, kollaboráció) és a „21. századi” készségek fejlesztésével. Végül néhány példán keresztül bemutatja, hogy ez hogyan valósítható meg a rendészeti felsőoktatás gyakorlatában.

Kulcsszavak

tanulási eredmény, Bloom taxonómiája, kompetenciák, Európai Képesítési Keretrendszer
1772