belugyiszemle_header

Pesti Tünde

Rendőrségi kultúra – A tisztképzés és a szervezeti keretek elméleti vizsgálata az előítéletek elleni fellépés tükrében

Rendőrségi kultúra – A tisztképzés és a szervezeti keretek elméleti vizsgálata az előítéletek elleni fellépés tükrében

Absztrakt

A tanulmányban a szerző a magyar rendőrséget vizsgálja a rendőrségi kultúra tükrében. A szerző vizsgálata fókuszába az előítéletek elleni „kereteket” teszi, továbbá arra keresi a választ, hogy az interkulturális ismeretek betölthetnek-e valamilyen hiányt a rendőrségi kultúra szempontjából. A tanulmányban a szervezetbe kerülési feltételek, a kiválasztási rendszer, a felsőfokú rendőrtisztképzés és a rendőrökre vonatkozó jogi és etikai szabályozás kerülnek megvizsgálásra. Bár az interkulturális ismeretek nem kerültek beépítésre a rendőr(tiszt)i felsőoktatásba Magyarországon, a képzés tartalmazza a vonatkozó jogszabályok, a hazai kisebbségek és társadalmi csoportok, valamint az előítéletek alapos megismerését, a szerző nem talált olyan hiányt, mely támogatná az előítéleteket.

Kulcsszavak

diszkrimináció, előítélet, felsőfokú renőrtisztképzés, kiválasztási rendszer
1773