Nívódíjakat és elismeréseket is átadtak az NKE évzáró ünnepségén

teszt

oldalcim

Nívódíjakat és elismeréseket is átadtak az NKE évzáró ünnepségén

karácsonyi ünnepség

„Nem az a cél, hogy könnyű dolgunk legyen, hanem hogy megtaláljuk az értékes, építő jellegű munkát és azt módunkban is álljon elvégezni”- fogalmazott Koltay András rektor a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központi karácsonyi ünnepségén, ahol azt is elmondta: 2020-at a tervek és remények szintjén elnevezhetjük a nyugalom évének. Az évértékelő rendezvényen adták át az intézmény idei Publikációs Nívódíjait, valamint köszönetet mondtak három felsővezető több éves munkájáért is.

„Mozgalmas, fáradtságos, sok tekintetben nehéz évünk volt”- értékelte a 2019-es esztendő történéseit az NKE rektora, aki szerint felkészülten várják az új kihívásokat. Koltay András elmondta, hogy a nehézségeket megoldva a nagy dolgokra fognak koncentrálni a következő időszakban. „Az egyik legnemesebb emberi cselekedetet végezzük: egyetemet építünk”- hangsúlyozta az intézmény első számú vezetője, aki szerint mindez fizikai, lelki és szellemi értelemben is a maradandó értékteremtést jelenti. A rektor szólt arról, hogy idén voltak változások az egyetemi szervezetrendszerben, és sok új munkatárs is csatlakozott az egyetemi közösséghez. Az egyetem költségvetési helyzete stabil, sőt bérrendezésre is sor kerülhetett. Véleménye szerint minden szervezeti egységnek sikerült növelnie saját egyéni autonómiáját, ezzel együtt viszont a felelősségük is növekedett. „Minden munkatársnak nagyobb szabadsággal és felelősséggel kell munkáját végezni”- fogalmazott Koltay András, aki a szakmaiság mellett az emberségességre hívta fel a figyelmet, majd áldott, boldog karácsonyi ünnepeket kívánt mindenkinek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora harmadik alkalommal hirdette meg a Publikációs Nívódíjára kiírt pályázatot, melynek célja az Egyetemmel oktatói, kutatói vagy adminisztratív munkakörben, foglalkoztatási jogviszonyban állók által megalkotott, kiemelkedő színvonalú tudományos művek elismerése volt. A szakmai bíráló bizottság 81 pályázatot bírált el öt kategóriában. Folyóirat cikk kategóriában elismerésben részesült Ruzsonyi Péter bv. dandártábornok, a Rendészettudományi Kar dékánja. Szakkönyv, monográfia, kézikönyv kategóriában Sasvári Péter László, az ÁNTK egyetemi docense és Urbanovics Anna, az ANTK hallgatója kapott díjat. Könyvrészlet kategóriában Dobos Gábor, Gyulai Attila és Pócza Kálmán, az Eötvös József Kutatóközpont Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársai részesültek elismerésben. A konferenciaközlemény kategóriában Nyikos Györgyi, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi docense és Soós Gábor, az ÁNTK Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola hallgatója kapta meg a Publikációs Nívódíjat. Tankönyv, jegyzet kategóriában Papp Tekla, az ÁNTK tanszékvezető egyetemi tanára, Barta Judit és Barzó Tímea, az ÁNTK egyetemi docensei, Fézer Tamás, a Debreceni Egyetem docense, Juhász Ágnes, a Miskolci Egyetem adjunktusa, Keserű Barna Arnold, valamint Kőhidi Ákos, a Széchenyi István Egyetem oktatói, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka és Ujváriné Antal Edit, a Miskolci Egyetem docensei kaptak elismerést közös művükért.

A karácsonyi ünnepségen az intézmény három olyan felsővezetőjének a munkáját köszönte meg, akik az egyetem alapítása óta aktívan segítették az NKE fejlődését. Padányi József vezérőrnagy 2012 és 2014 között az intézmény stratégiai és intézményfejlesztési rektorhelyettese volt, 2015-től pedig tudományos rektorhelyettesként tevékenykedik. „Amikor róla beszélünk, egyszerre gondolunk egy ízig-vérig katonára és kimagasló hadtudósra”- méltatta Padányi József vezérőrnagyot Pohl Árpád dandártábornok. A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja szerint nem sokan mondhatják el magukról, hogy megjárták a csapatéletet, a katonai felsőoktatás hierarchiáját és elérték az MTA doktora címet. Szakmai tapasztalatával éveken keresztül támogatta a Fenntartói Testület munkáját, szakirányítása alatt működött a Tudományos Ügyek Irodája, az Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, a Campus Kiadó, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont, a Molnár Tamás Kutatóközpont, a Nemzetbiztonsági Intézet, a négy doktori iskola, a Mentorok Kollégiuma és az Egyetemi Habilitációs Bizottság, illetve a szakkollégiumi rendszer. „Felügyelete alatt tíz ünnepi szenátusi ülés szervezése valósult meg, ahol összesen 135 doktori és 40 habilitációs oklevél átadására került sor”- emelte ki. Padányi József vezérőrnagy megalapította a Ludovika Szabadegyetemet és ötletadója volt a Publikációs Nívódíjnak. „Elévülhetetlen érdemei vannak a tehetséggondozás és a tudományos utánpótlás területén is”- hangsúlyozta Pohl Árpád. A HHK-ra visszatérve Padány József vezérőrnagy újra oktathat és kutathat. Az NKE tudományos rektorhelyettese munkája elismeréséül Kossuth Colt ajándéktárgyat vehetett át.

„Ha egy mondatban kellene megfogalmaznom Kovács Gábor tevékenységét, azt mondanám: a megoldások embere”- méltatta a 2012 óta oktatási rektorhelyettes rendőr dandártábornokot Boda József ny. nb. vezérőrnagy. Elhangzott, hogy a négyéves rendőrtiszti képzés megszervezésében is meghatározó szerepet vállalt Kovács Gábor, akihez rektorhelyettesként széles portfólió tartozott. Ilyen volt az egyetemi hallgatókkal való foglalkozás, „az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat mindig bizalommal fordulhatott hozzá, mindig segített”. Kovács Gábor nevéhez köthető az egyetem sportéletének megszervezése, valamint az NKE Alumni programjának összeállítása is. „Nemzetközi szinten a rendészeti diplomáciában is meghatározó szerepe van: alelnöke az Európai Rendőrtiszti Főiskolák Szövetségének”- fogalmazott méltatásában Boda József, aki szólt a rektorhelyettes tudományos tevékenységéről is: egyetemi tanári címet kapott, sok publikációja jelent meg. A belügyminiszter és a rendvédelmi szervek vezetői nevében köszönetét fejezte ki Kovács Gábornak nemcsak az egyetemen eltöltött nyolc évért, hanem azért az időért is, amit a rendvédelmi szervek szolgálatában, a fiatal leendő rendőrtisztek felkészítésében töltött. Kovács Gábor példamutatása, szorgalma és lelkiismeretessége elismerésérül egy Hadik szablyát vehetett át.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkári pozícióját az egyetem 2012-es indulása óta Horváth József töltötte be, akinek fontos érdemei vannak a többi között a Ludovika Campus fejlesztésében is. Méltató beszédben Kis Norbert elmondta, hogy 2010-ben „sodorta őket össze a jósors”, amikor is elkezdtek az NKE tervein közösen dolgozni. „Ne azon szomorkodjunk, hogy elmúlt, hanem örüljünk annak, hogy megtörtént”- fogalmazott a fejlesztési rektorhelyettes, aki szerint a főtitkár mindig megértéssel és nyugalommal, szeretetettel viszonyult mindenkihez. „Megtanította nekünk, hogyan kell egy ügy mellett elköteleződni, az egyetemet hogyan lehet szeretni s építeni”- hangsúlyozta. majd hozzátette, hogy bár most valami véget ér, bízik abban, hogy valami új, építő munka következik Horváth József életében, mert ő egy építő típusú ember. „Megmutatta nekünk, hogyan válhat valaki az egyetem díszpolgárává, rangos kitüntetés és címek nélkül is”- fogalmazott Kis Norbert. Horváth József munkája elismeréséül Hadik szablyát vehetett át.

Szöveg: Fecser Zsuzsanna

Fotó: Szilágyi Dénes

 

Forrás: Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja

 

thisContent

186