belugyiszemle_header

Szabó Csaba

Az Egyesült Államok lőfegyverszabályozására vonatkozó egyes kérdések vizsgálata

Az Egyesült Államok lőfegyverszabályozására vonatkozó egyes kérdések vizsgálata

Absztrakt

Jelen tanulmányban a fegyverigazgatás, a fegyvergyártás- és forgalmazás, valamint a lőfegyverek birtoklására és használatára vonatkozó jelenkori amerikai kihívások kerülnek bemutatásra. Többek között ilyen kihívások az USA alkotmány második kiegészítésének vizsgálata az egyéni lőfegyverszabályozás jogértelmezésének kérdésében, az állami és szövetségi hatalom egyensúlya a lőfegyvertartás szempontjából, a történelmi összefüggések és a jelenlegi helyzet értékelése, valamint a fegyveripar lobbitevékenységének bemutatása. A kutatásban egy társadalmilag, gazdaságilag és politikailag meghatározó jelenségkör kerül megvilágításra tényszerű adatok szemszögéből. A 2016-os amerikai elnökválasztás egyes szakaszaiban, valamint a választások után a sajtóban és a politikában (és bizonyos értelemben a szakterülettel foglalkozó tudományos munkákban is) eluralkodó vitában előtérbe került a lőfegyvergyártók és a lőfegyverforgalmazók szerepvállalásának és beavatkozásának kérdésköre. A probléma azonosításához és feltárásához elemezni szükséges az amerikai alkotmány második módosítását, amely segítségével rávilágíthatunk az amerikai fegyverszabályozás egyes problémáira, valamint a fegyvergyártói csoportok befolyásoló tevékenységének motivációira.

 

Kulcsszavak

fegyvergyártók, lobbi tevékenység, politika, amerikai elnökválasztás, fegyverigazgatás
194