belugyiszemle_header

Gáspár Miklós – Regényi Kund

A hagyományos és modern lőkiképzés, illetve a velük szoros kölcsönhatásban álló lövészsportok összehasonlítása

A hagyományos és modern lőkiképzés, illetve a velük szoros kölcsönhatásban álló lövészsportok összehasonlítása

Absztrakt

A cikk a modern lőkiképzés és a szituációs lövészsportok kialakulását és egymásra hatását vizsgálja. Bemutatja a modern lőkiképzés megalkotójának munkásságát, vázolja a modern lőkiképzés és a szituációs lövészsportok szoros kölcsönhatását, összeveti a klasszikus és szituációs lövészsportokat. Összehasonlító elemzés során érvel a modern lőkiképzés megkerülhetetlensége és hasznossága mellett. Bemutatja és kifejti a Cooper-színskála és a fegyver készenléti helyzet fogalmát, ezek helyét és szerepét a lőkiképzésben és a szituációs lövészsportokban. Kitér a magyar rendészeti lőkiképzés helyzetére. Említést tesz a magyar lőkiképzés megújítóiról, illetve a rendészeti szféra képviselőiről a szituációs lövészsportok terén. Ajánlást fogalmaz meg a szolgálati maroklőfegyverek hordmódjával kapcsolatban.

Kulcsszavak

modern lőkiképzés, rendészeti és honvédelmi lőkiképzés, klasszikus lövészsport, szituációs lövészsport
1958