belugyiszemle_header

Ujházi Lóránd

Pápai követek helye és szerepe az egyház békemissziójában az új típusú biztonsági kihívások fényében

Pápai követek helye és szerepe az egyház békemissziójában az új típusú biztonsági kihívások fényében

Absztrakt

A katolikus egyház egyedülálló lehetőségekkel rendelkezik a nemzetközi válságkezelés és a béke előmozdítása területén. A katolikus egyház, amellett, hogy vallási közösség a Szentszék a nemzetközi jog alanya. A jelenlegi pápa igyekszik az egész dikaszteriális rendszert úgy poziciónálni, hogy a béketeremtésnek eleget tudjon tenni. A dolog természete okán, ebben a misszióban a pápai követek és a szentszéki diplomáciai missziók eminens módon vesznek részt. Különösen nagy szerep jut a válságövezetekben és a nemzetközi szervezetekben tevékenykedő diplomatáknak. Az Egyházi Törvénykönyv csak röviden mutatja be és főképp jogi szempontból a pápai követek kánoni helyzetét. A CIC emellett a klasszikus felosztási rendszert követi: a követek részegyházak és az országok irányába való feladatairól beszél. A békemisszió azonban az egész követi küldetést átjárja, a jogi megközelítésnél sokkal összetettebb, ugyanakkor nagyon izgalmas sokrétű tevékenység. Erre a sokszínűségre mutat rá ez a tanulmány.

Kulcsszavak

egyházi diplomácia, Szentszék, pápai követek, béke misszió
1959