belugyiszemle_header

Czebe András

Szemben az ismeretlen elkövetővel II. A forenzikus DNS-fenotipizálás jogi szabályozásának és gyakorlati alkalmazásának kezdő lépései

Szemben az ismeretlen elkövetővel II. A forenzikus DNS-fenotipizálás jogi szabályozásának és gyakorlati alkalmazásának kezdő lépései

Absztrakt

A tanulmány részletesen tárgyalja azokat az etikai és társadalmi kérdéseket, amelyek a forenzikus DNS-fenotipizálás (FDP) jogi szabályozása és gyakorlati alkalmazása kapcsán merültek fel Európa-szerte. Az igazságügyi genetika eme új és kialakulóban lévő technikája kapcsán megoszlik a nemzetközi szakirodalom véleménye. Az FDP támogatói az ismeretlen elkövető (vagy holttest) külső tulajdonságainak tudományos előrejelzésében látják e forenzikus technológia valódi hasznát, amelynek alkalmazhatóságát, annak jelenlegi fejlettségi szintjén, erős jogszabályi garanciákkal látnák el és a nagyobb tárgyi súlyú bűncselekmények felderítésére korlátoznák. Ellenzői viszont az FDP-t mellőzendőnek tartják a büntetőeljárás köréből, mondván, hogy az számos olyan emberi jogi problémát vet fel a magánélettel és a hátrányos megkülönböztetés tilalmával összefüggésben, amelyek akár faji alapú profilalkotáshoz is vezethetnek. Erre tekintettel jelen tanulmányban számos olyan ajánlás kerül feldolgozásra, amelyek figyelembevételével a jogalkotó minimalizálhatja az alapvető emberi értékek sérelmét az FDP belső jogba való átültetése során.

Kulcsszavak

forenzikus, DNS, fenotipizálás, büntetőeljárás
2050