belugyiszemle_header

Nándori Nikoletta Petra

A rendőri hivatás története és elemei

A rendőri hivatás története és elemei

Absztrakt

A tanulmány Magyarország történelmének rendőri hivatás szempontjából mértékadó korszakait vizsgálja röviden. A 19. és a 20. század magyar rendészettudományi szakirodalmából kiolvasható hivatás elemeinek feltárása a célom. A korszakban bekövetkezett társadalmi változások mellett kiemelt jelentőségű volt, hogy az állami fegyveres testületek, ezen belül is a rendőrség, jól megalapozott szakmai elvárások mentén végezze a feladatát. A rendőrség az államszervezeten belül, a közigazgatási hatóság egyik ágaként töltötte be társadalmi rendeltetését. A tanulmány a rendőri hivatás elemeinek vizsgálatából kiindulva írja körül annak mibenlét. A vizsgálat magában foglalja a rendészet társadalmi szerepvállalását és ezen szerep erkölcsi igazoltságát, mindemellett a rendőri állománytól elvárt képességek és erények feltárását, amelyek többek között elősegítik a rendészeti állomány integrációját és ezzel a hatékonyabb feladatvégrehajtását. Mindezeken túlmenően fontos kapcsot képeznek a rendészeti állomány és a társadalom között.

Kulcsszavak

hivatás, rendőri hivatás, rendőri etika, rendőrség története
2055