belugyiszemle_header

Budavári Árpád

A változás, amiről akár a Jereváni Rádió is tudósíthatott volna, avagy a betört ablakok elméletére épített rendészeti reform végrehajtása Kazahsztánban és Ukrajnában - Recenzió

A változás, amiről akár a Jereváni Rádió is tudósíthatott volna, avagy a betört ablakok elméletére épített rendészeti reform végrehajtása Kazahsztánban és Ukrajnában - Recenzió

Absztrakt

Erica Marat: Mimicking ’broken windows’ policing in post-soviet cities: expanding social control in uncertain times című tanulmányának ismertetése


Az olvasmányismertető Erica Marat – a Policing and Society (Rendészet és Társadalom) nemzetközi rendészeti kutatási tudományos folyóiratban 2018. március 8-án publikált, Mimicking „broken windows” policing in post-soviet cities: expanding social control in uncertain times”, azaz A „betört ablakok” elméletének utánzása a posztszovjet városokban: a társadalmi ellenőrzés kiterjesztése bizonytalan időkben című – tanulmányának az ismertetése, mely a szerző The Politics of Police Reform: Society against the State in Former Soviet Countries (A rendőrség reformjának politikája: Társadalom az állam ellen az egykori szovjet országokban) című könyvének része. A tanulmány első részében a szerző állást foglal a betört ablakok politikájának térnyerésével kapcsolatban, majd a két vizsgált ország – Kazahsztán és Ukrajna – vonatkozásában ismerteti a zéró tolerancia bevezetésének előzményeit és alapjait, megvilágítva az azonosságokat és különbözőségeket az alkalmazást megalapozó körülményekben. Ezt követően részletesen bemutatja a kazah és az ukrán rendfenntartási működési sémát. Az ismertetőben rávilágítok a tanulmánynak a rendőrségi reformok kutatása során nyújtott hasznosságára, valamint arra a – véleményem szerint – nem helytálló állásfoglalásra is, mely a betört ablakok elmélete és a zéró tolerancia alkalmazása közé egyenlőségjelet tesz.

Kulcsszavak

Kazahsztán, Ukrajna, recenzió
2059