belugyiszemle_header

Kollár Csaba

A grafológusi és az írásszakértői munka komparatív elemzése

A grafológusi és az írásszakértői munka komparatív elemzése

Absztrakt

Bár a digitális korban az emberek egyre kevesebbet írnak kézzel, a kézírásnak s az aláírásnak még mindig fontos szerepe van. Míg a grafológus az íráskép alapján inkább az író jellemére, bizonyos magatartásbeli jegyeire következtet, addig az igazságügyi írásszakértő feladata elsősorban az írás alapján történő személyazonosítás, kézeredetazonosság-vizsgálat hatósági kirendelés (bíróság, közjegyző, ügyészség, rendőrség) vagy magánmegbízás alapján. Tanulmányomban a két területet a hozzájuk kapcsolódó tudományterületek, a hazai képzési lehetőségek, illetve a jogi és etikai szabályozás dimenzióiban, elsősorban dokumentum- és tartalomelemzés módszerével hasonlítom össze. Feltett szándékom, hogy egyértelműen különválasszam a grafológia és az igazságügyi írásszakértő tevékenységét, valamint tanulmányommal hozzájáruljak ahhoz, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységbe és az igazságszolgáltatásba vetett közbizalom erősödjék.

 

Kulcsszavak

grafológus, írásszakértő, dokumentumelemzés, jogi és etikai szabályozás
206