Húsz nyertes kutatócsoport az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán

Húsz nyertes kutatócsoport az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatán

A személyre szabott tanulás szolgálatába állított digitális technológiák, innovatív pedagógiai eszközök, problémamegoldó tevékenységen alapuló nyelvoktatás, a tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával – néhány kutatási téma azok közül, amelyeket összesen 199 millió forinttal támogat az Akadémia a 2021-ben új névvel és új tartalommal kiírt, korábban Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programként ismertté vált pályázatán.


2021. JÚLIUS 30.

A Magyar Tudományos Akadémia 2014-ben hirdette meg első alkalommal a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását célzó pályázatot „Szakmódszertani pályázat” címmel.

Az egyéves program nagy érdeklődést váltott ki, ezért az MTA 2016-ban négyéves kutatási programot indított Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program néven, amely szintén jelentős sikereket ért el.

Ennek nyomán az MTA Elnöksége határozatban javasolta Freund Tamásnak, az MTA 2020-ban megválasztott új elnökének, hogy a programot az Akadémia tekintse hosszú távú, stratégiai feladatának.

Az MTA Elnökségének határozata (57/2019. X. 22.) alapján megjelölt prioritások:

  • az olvasás-szövegértés, a matematika és a természettudomány terén a nemzetközi felmérések által hangsúlyosan jelzett problémák okainak feltárása és a megoldást elősegítő, a gondolkodást hatékonyan fejlesztő, a megértést és a tudás alkalmazását segítő tanulási és tanítási módszerek kidolgozása és hatékonyságvizsgálata;
  • az iskolai kudarcok és a lemorzsolódás kutatása, a korai prevenciót szolgáló módszerek kidolgozása és hatékonyságvizsgálata;
  • a fiatalok történelmi tudatának fejlődésében, az idegen nyelvek,
    a művészeti kultúra és az egészséges életmód aktív elsajátításában
    a hazai közoktatás sajátos hiányosságainak feltárása és a megoldásukat elősegítő módszerek kidolgozása és hatékonyságvizsgálata;
  • a speciális helyzetű tanulók integrálására, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatására irányuló programok kidolgozása és hatásvizsgálata;
  • az oktatás átfogó digitalizációjával kapcsolatos problémák megoldására irányuló kutatások.

A felhívásra a május 14-ei határidőre 46 db érvényes pályázat érkezett be, összesen 7,4 milliárd forint értékben. A kutatócsoportok vezetői a legtöbb esetben egyetemet jelöltek meg befogadó intézményként.

A pályázatokat a beérkezett anonim bírálatok alapján a bírálóbizottság tagjai 2021. július 7-ei ülésükön részletesen megvitatták, majd másnap e-mailben szavaztak róluk. A bírálóbizottság elfogadta a testület elnökének azt a javaslatát, amely szerint inkább több kutatócsoport kapjon lehetőséget kisebb összegű támogatással a programban, mint kevesebb nagyobb összeggel.

A bírálóbizottság javaslata alapján, az MTA elnökének döntése nyomán az Akadémia összesen 20 kutatócsoport pályázatát támogatja az MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programjának keretében.

Pályázó

A pályázat címe

Támogatás

(M Ft / év)

Besesekné Molnár Gyöngyvér

Szegedi Tudományegyetem

Digitális technológiák a személyre szabott tanulás szolgálatában: big data, tanulási analitika és adaptív értékelés

13

Csányi Tamás János

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Evidenciaalapú, hatékony oktatási megközelítések érvényesülése
a gyermekek pszichomotoros fejlesztésében és testnevelésében

5

Csíkos Csaba

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A matematikai gondolkodás és
a szövegértés metakognitív komponensei

10

Fejes József Balázs

Szegedi Tudományegyetem

Motivációalapú szövegértés-fejlesztés

10

Gyarmathy Éva Zsuzsanna

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

A tanulási kudarcok megelőzése
a tanulási környezet átalakításával
az iskolai tanulás kezdetén

8

Győri Miklós

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Digitális autonómia-támogatási és inklúziós módszertanok evidenciaalapú fejlesztése

12

Honbolygó Ferenc

Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpont

Új technológiák az olvasási nehézségek felismerésében és a korszerű fejlesztő módszerek kialakításában

13

Kasik László

Szegedi Tudományegyetem

Az iskolai kudarcok motivációs-érzelmi-szociális erősségekre fókuszáló preventív kezelése

11

M. Tóthné Farsang Andrea

Szegedi Tudományegyetem

Földrajztankönyvek (hagyományos és online), valamint oktatási segédanyagok fejlesztése és hatékonyságának vizsgálata

11

Medgyes Péter

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A gyermekkori nyelvtanítás módszertanának alkalmazása digitális oktatásban

9

Podráczky Judit

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Kudarcmentes iskolakezdés támogatása egészség- és környezeti nevelésre alapozott komplex óvodai programokkal

9

Pusztai Gabriella

Debreceni Egyetem

Pedagógusok szülői elköteleződést erősítő képességének fejlesztése

13

Rákosy Zsuzsa

Pécsi Tudományegyetem

Innovatív pedagógiai eszközök és multimédiás megoldások a 21. század gyermekeinek egészségfejlesztéséhez

9

Szalay Luca

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kutatásalapú kémiatanítás és rendszerben való gondolkodás

10

Szurdoki Erzsébet Piroska

Eötvös Loránd Tudományegyetem

A természettudományos gondolkodás pedagógiai szemléletének és módszereinek megújítása az alsó tagozatos korosztályban

7

Tarkó Klára

Szegedi Tudományegyetem

Innovatív akciókutatás az eredményes óvodai, általános iskolai és középiskolai egészségfejlesztéshez-egészségneveléshez szükséges oktatási-nevelési módszertan kidolgozására

10

Vancsó Ödön Imre

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Korszerű felfedeztető matematikaoktatás – hagyomány és innováció

12

Varga Aranka

Pécsi Tudományegyetem

Oktatási esélyekért! Pályaorientációs mentorprogram fejlesztése és értékelése

8

Wein Katalin

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Problémamegoldó tevékenységen alapuló nyelvoktatás a 21. században: egyéni különbségek, differenciált nyelvoktatás és az angol mint lingua franca Magyarországon

11

Zsákai Annamária

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Az egészséges életmód aktív elsajátítását segítő, interaktív oktatási segédanyag kidolgozása

8

 

Forrás: https://mta.hu/

2106