Belügyi Szemle - Új absztrakt projekt

Belügyi Szemle - Új absztrakt projekt

Belügyi Szemle
 

Új absztrakt projekt

 

A Belügyi Szemle Szerkesztősége kiemelten fontosnak tartja, hogy a publikált tanulmányok mind a hazai, mind a nemzetközi tudományos térben elérjék azt a célt, hogy az olvasó kedvet kapjon a teljes tanulmány elolvasására. A szerkesztőség a megfogalmazott célok érdekében 2021. szeptember 1-jétől az új absztrakt irányelvek alapján kéri a szerzőket azok alkalmazására, az alábbi információk figyelembevételével:


Az absztrakt

Az absztrakt egy rövidebb összefoglaló egy nagyobb terjedelmű tudományos munkáról, amelynek célja az olvasók érdeklődésének felkeltése a teljes dokumentum elolvasására. A szerzők számára készített útmutatóban irányelveket olvashatunk, amelyek segítik a felkészülést a hatékony absztrakt megírásához. Az útmutató külön tartalmazza az absztrakt megírásának és bemutatásának módjára vonatkozó instrukciókat, beleértve az alkalmazandó szavak számát is.


Miért fontos az absztrakt?

Az absztrakt azon eleme a közlésre szánt tanulmánynak, amely akkor is hozzáférhető, amikor a megjelentetett mű fő részei nem érhetők el nyilvános online felületen. Amennyiben a szerző nem engedélyezte a publikált munkája nyílt hozzáférését, abban az esetben a cikk címe és az absztrakt az egyetlen része az adott műnek, amely mindenki számára szabadon elérhető.


Hogyan írjunk strukturált absztraktot?

A szerzőknek az alábbi pontokra kell figyelmet fordítani a kézirat absztraktjának megírásakor:

  • Fogalmazza meg a kéziratban szereplő releváns tényeket.
  • Az absztraktnak képesnek kell lennie arra, hogy egyedül is megállja a helyét a kézirat többi részének elolvasása nélkül.
  • Ne vegyen bele olyan anyagot, amelyek nem szerepelnek a fő szövegben.
  • Kerülje azokat a rövidítéseket, amelyek a fő szövegben kerülnek magyarázatra.
  • Szakirodalmi hivatkozások ne szerepeljenek az absztraktban.

A Belügyi Szemle Szerkesztősége - igazodva a legtöbb nemzetközi indexelő szervezet által lefektetett folyóirat szerzői irányelvhez - maximum 250 szóban határozza meg az absztrakt terjedelmét, beleértve a négy darab kulcsszót is.

 

Az absztraktnak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi fejezeteket
 

Cél: Itt magyarázza el a szerző, miért vállalkozott a tanulmány megírására. Amennyiben új vagy újszerű kutatásokat mutat be, magyarázza el a megoldásra váró szakmai vagy tudományos problémát. Amennyiben korábbi kutatásokra épít a szerző, röviden magyarázza el, miért érezte fontosnak a korábbi kutatás folytatását. Itt nyílik lehetőség arra, hogy tájékoztassa az olvasókat arról, miért választotta ezt a témát vagy problémát, és annak relevanciáját is meghatározhatja. Mondja el az olvasónak, hogy melyek a legfontosabb érvek vagy fő megállapítások a kézirat tartalma vonatkozásában.


Tanulmányterv / módszertan / megközelítés: Tájékoztassa az olvasókat pontosan arról, hogy milyen kutatásokat végzett az eredmények elérése érdekében. Például interjúkat készített, laboratóriumban végzett kísérleteket, esetleg statisztikai adatokat elemzett. Mutassa be, hogy milyen eszközöket, módszereket vagy adatkészleteket használt a kutatás során.


Megállapítások: Itt magyarázza meg a szerző, hogy milyen megállapításokra/következtetésekre jutott a tanulmány megírása során. Fejtse ki, hogy sikerült-e megválaszolni a feltárandó problémát, és beigazolódott-e a hipotézise. Nagyon világosnak és érthetőnek kell lenni az alkalmazott nyelvezetnek. Fontos, hogy a szerző ne vigye túlzásba a megállapításokat, és ne támasszon olyan elvárásokat, amelyet a tanulmány nem fog teljesíteni.


Eredetiség / érték: Ez a rész arra vonatkozik, hogy az olvasó számára elemzést és magyarázatot adjon az eredmények értékéről. Ebben a fejezetrészben lehet kifejteni, hogy milyen jövőbeni kutatások várhatók a témában.

 

 

2238