belugyiszemle_header

Lengyel Tibor

A pénzmosás és költségvetési csalás elhatárolási kérdései adózatlan jövedéki termékek tekintetében

A pénzmosás és költségvetési csalás elhatárolási kérdései adózatlan jövedéki termékek tekintetében

Absztrakt

A Büntető Törvénykönyv 2021. január 1-jétől hatályos módosítása az orgazda jellegű magatartásokat a pénzmosás tényállásába átemelte, és az orgazdaság önálló tényállását hatályon kívül helyezte. A törvénymódosítás eredményeként az adózatlan jövedéki termékek vonatkozásában a költségvetési csalás második és a pénzmosás negyedik alapesetében meghatározott elkövetési magatartások megállapíthatósága is felmerül, mely elengedhetetlenné teszi a tényállások egymáshoz való viszonyának vizsgálatát és elhatárolását. Jelen tanulmány – miután elkészítésének időpontjában irányadó bírói gyakorlat és egységes álláspont még nem áll rendelkezésre – a pillanatnyilag is formálódó jogalkalmazás mentén kívánja – kritikát tűrő megközelítésben – bemutatni az elhatárolás alapjául szolgáló azon jogi és szakmai érveket, melyek egy későbbi állandósuló, egységes jogértelmezés lehetséges kiindulópontjai lehetnek.

Kulcsszavak

halmazat, jövedéki termék, költségvetési csalás, orgazdaság
2258