belugyiszemle_header

Fórizs Sándor

A német rendőrségek felvételi rendszere

A német rendőrségek felvételi rendszere

Absztrakt

A publikáció a német rendőrségek – összesen 19 különálló szervezet – felvételi rendszereiből mutat be különböző követelményeket és kiválasztási eljárásokat. Röviden feldolgozza a toborzás néhány megoldását, az egészségügyi és más alkalmassági elvárások meglétének ellenőrzését. Az olvasó megismerheti a felvételi vizsgák több sajátosságát a tiszthelyettesi és a tiszti állománykategóriák esetében. A szerző az összehasonlító módszertan alkalmazásával elemzi az egyes német rendőrségek felvételi rendszerében megjelenő azonosságokat és eltéréseket.

Kulcsszavak

rendőrség, toborzás, felvételi vizsga, felvételi eljárás
2261