belugyiszemle_header

Fórizs Sándor

Egy PhD-dolgozat megvédése, és az esemény háttere

Egy PhD-dolgozat megvédése, és az esemény háttere

Absztrakt

Cél: A publikáció elkészítésének célja bemutatni a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Rendészettudományi Doktori Iskola alapításának és működése beindulásának folyamatát, röviden bemutatni az első megvédett tudományos dolgozat elkészítőjét, és az értekezés tartalmát.
Módszertan: A szerző rendőrtiszti főiskolai és közszolgálati egyetemi dokumentumok, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság határozatai feldolgozásával ismerteti azt a két évtizedes munkafolyamatot és feladatrendszert, amelynek során lehetőség nyílt egy tudományág alapítására és az ahhoz kapcsolódó doktori iskola megteremtésére. Az olvasó megismerheti a vonatkozó szenátusi határozatok és rektori, dékáni kezdeményezések lényegét.
Megállapítások: Az első PhD dolgozat nyilvános védéséhez vezető út főbb állomásai a rendészettudomány tudományágként történő elismerése. Emellett szükséges volt hasonló profilú egyetemi szak alapítása és a képzés indítása, majd a doktori iskola megalapítása és azon is a felkészítés megkezdése, mely lépéseket a publikáció részletesen bemutatja.
Érték: A feldolgozott, összességében közel húszéves folyamat egyedülálló a magyar rendészeti felsőoktatásban. Hazánkban eddig nem létezett rendészeti egyetemi szintű képzés vagy rendészeti tudományos felkészítés. Ezen tudományág iránt érdeklődők számára új lehetőség nyílt kutató munka végzésére és saját maguk ilyen magas színtű szakmai kvalifikálására.

Kulcsszavak

doktori iskola, akkreditáció, nyilvános védés, műhelyvita
2971