belugyiszemle_header

Merkl Zoltán

A rendészet szerepe és feladatai az állam „külső” védelmében

A rendészet szerepe és feladatai az állam „külső” védelmében

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja, hogy rámutasson, a megíráskor is időszerű aktuális eljárási különbségekre. A határellenőrzés, határon végzett hatósági tevékenység egyes szabályai hogyan illenek bele a közös uniós határvédelmi politikába és eljárási rendbe. Két tagállam (Magyarország, Németország) rendszerének vázlatos bemutatása és eltéréseinek, hasonlóságainak megjelenítése
Módszertan: Kutatásaimat különböző írásos anyagok elemzésével, internetes anyagok tanulmányozásával, vonatkozó magyar és német jogszabályok feldolgozásával végeztem. A nem magyar szabályokat tartalmazó szabályok beszerzése céljából felvettem a kapcsolatot a baden-württembergi „készenléti” rendőri egység egyik tagjával.
Megállapítások: Tanulmányom megírása során a felvetéseim, miszerint a magyar- német rendészeti szervek eljárásai eltérnek, de nyilvánvalóan a közös, szövetségi, uniós szabályozásból kifolyólag egységes, hasonló rendszert is fel lehet mutatni. Az írás során és annak részeként általam tett felvetések, problémák tisztán láthatóak.
Érték: A feldolgozott témával kapcsolatban mindig új kihívások bukkannak fel, minden nappal újabb eljárási és szabályozási technikákat igényelnek a megemlített rendvédelmi szervek. A kutatási alapot a folytatásra a tagállamokat érintő biztonságot befolyásoló, veszélyeztető kockázatok (illegális migráció, szomszédos háborús helyzet) indokolhatják. A rendvédelmi szervek fő feladata a közrend, közbiztonság fenntartása, biztosítása, ezen fenyegető helyzetek elhárítása. A rendet a külső veszéllyel szemben is védeni kell. A műben a határvédelmi feladatot ellátó német-magyar rendőri tevékenység kerül bemutatásra, a közös vonások és különbségek bemutatásával.

Kulcsszavak

határvédelem, közrend, közbiztonság, schengeni norma
2973