belugyiszemle_header

Héder Klára

A felügyelet és az integritás lehetséges interferenciái

A felügyelet és az integritás lehetséges interferenciái

Absztrakt

Cél: A 2020-ban kiadott Nemzeti Korrupcióellenes Stratégiában (2020–2022) a Kormány zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben. Ez a komplex, értékalapú korrupcióellenes megközelítés nagy hangsúlyt fektet a törvényes közszolgálatra, az eddig elért eredmények megőrzésére, a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítésére, valamint az egyéni és szervezeti integritás fejlesztésére is.
Módszertan: Az antikorrupciós, illetve az integritásfókuszú eszközök együttes alkalmazása során azonban hatékonyságrontó interferenciahatások is megjelenhetnek. Ezek a „gyógyszerkölcsönhatások” nemcsak a külön-külön hatékony módszerek eredményeit csökkenthetik, hanem a ténylegesen elért eredmények értelmezését, illetve a további intézkedések megtervezését is megnehezíthetik.
Megállapítások: Jelen írás – mintegy gondolatkísérletként – öt ilyen lehetséges interferenciahatás bemutatásával szeretné a jelenségre felhívni a figyelmet. Bemutatja a felügyeleti intézkedések hatására csökkenő belső motiváció és az átmeneti viselkedésváltozás lehetőségét; a szervezetek és személyek számára nem adekvát módszerek differenciálatlan alkalmazásának veszélyeit; a törvénytisztelő viselkedés mögött húzódó okok rejtettségét; az erős felügyelet negatív emocionális hatásait; valamint a képzésfejlesztés lehetséges anomáliáit, felhívva a figyelmet a kérdéskörben való további empirikus kutatások fontosságára. A komplex, értékalapú korrupcióellenes megközelítés különféle eszközeinek együttes alkalmazása ma már elkerülhetetlen, a különféle módszerek célzott és differenciált alkalmazása pedig nagyban hozzájárul a közös társadalmi cél, a korrupció visszaszorításához, illetve a szervezeti és egyéni integritás erősödéséhez. Azonban a siker szempontjából kardinális kérdésnek bizonyulhat, hogy felismerjük-e az együttesen alkalmazott módszerek között fellépő hatékonyságcsökkentő interferenciákat, és teszünk-e lépéseket kiküszöbölésükre.
Érték: A korrupcióellenes fellépés sikerének kulcsa ugyanis a rendvédelem területén is a meglévő erőfeszítések strukturált elemzése, az eredmények mentén történő hatékony értékelés és rendszerszintű tervezés.
 

Kulcsszavak

felügyelet, megfigyelés, compliance, integritás
3177