belugyiszemle_header

Tampu Stelian

Az 1989-es NDK menekültek humanitárius helyzete (krízise)

Az 1989-es NDK menekültek humanitárius helyzete (krízise)

Absztrakt

Cél: Manapság nagyon sokat foglalkozunk a humanitárius problémákkal, mindig is érintve voltak, vannak és lesznek emberi csoportok, akinek létkérdését katasztrófaveszély fenyegette, fenyegeti és fenyegetni fogja, mert egy ilyen világban élünk. A múltban lezajlott humanitárius krízisek felelevenítése, újraértelmezése, okainak felkutatása, a helyzet megoldásának átértékelése egy új tudást nyújt számunkra, hogy a ma vagy a holnap hasonló humanitárius problémáival könnyebben megtudjunk birkózni.
Módszertan: Fontos, hogy a közismert humanitárius problémák kiváltó okainak tárházát bővítsük, így be kell emelnünk azt az alapvetően is köztudott tényt, hogy az emberi természettel ellentmondó és erőszakos politikai államberendezkedések, antidemokratikus kormányzások komoly humanitárius kríziseket váltanak ki, de akár humanitárius katasztrófákat is előidézhetnek. Tanulmányomban az egykori NDK állampolgárainak humanitárius problémáját elevenítem fel, megkeresve az okokat, megfigyelve a folyamatokat, elemezve a hibás politikai lépéseket, értelmezve az érintettek indítékait. Megfigyelem az érintett államok vezetőinek magatartását, döntéseik mozgatórugóit, majd levonom a következtetéseket.
Megállapítások: A kialakult humanitárius krízisek kész tények elé állítják az államokat, azok vezetőit, valamint az ott élő polgárokat. A kialakult helyzetet kezelni kell, meg kell akadályozni a katasztrófa kialakulását, elhárítani a veszélyt, majd helyreállítani azt.
Érték: Tanulmányomban megállapítom, hogy az állami szervek a civil szervezetek nélkül ezt nem vagy nagyon nehezen tudják kezelni, megoldani, ezért szükség van a nem kormányzati szervekkel való együttműködésre.

Kulcsszavak

menekültek, humanitárius krízis, önkéntesség, befogadás, határnyitás
3178