Vám- és pénzügyőri szakirányos hallgató kapta a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat

Vám- és pénzügyőri szakirányos hallgató kapta a Lónyay Menyhért tanulmányi díjat

2022/06/23
 
 


Olexa Péter végzős pénzügyőr tisztjelölt nyerte el az önálló magyar pénzügyőrség megalapítójáról elnevezett elismerést.

A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vezetője, Vágujhelyi Ferenc államtitkár képviseletében Demeter Tamás pénzügyőr dandártábornok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi főigazgatója adta át a NAV vezető munkatársai, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Rendészettudományi Karának (RTK) vezetői, oktatói és a pénzügyőr tisztjelöltek jelenlétében.

Az önálló magyar pénzügyőrséget 155 évvel ezelőtt létrehozó egykori pénzügyminiszterről, gróf Lónyay Menyhértről elnevezett tanulmányi díjat a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka alapította 2010-ben. A díj az NKE RTK azon nappali munkarendes vám- és pénzügyőri, illetve adó- és pénzügyi nyomozó szakirányos hallgatói részére adományozható, akik kiemelkedő tanulmányi teljesítményükkel és átlagon felüli hallgatói aktivitásukkal, illetve magas szintű sport-, kutatási vagy egyéb eredményeikkel kiérdemlik a Vám- és Pénzügyőri Tanszék és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetésének elismerését.

Demeter Tamás felidézte a 200 éve született Lónyay Menyhért példaként szolgáló életútját. „A pénzügyőri hivatás embert próbáló pálya, bizonyos esetekben és mértékben komoly lemondásokkal jár. Kívánom, hogy bármilyen nehézséggel találkoznak, azok csak megerősítsék önöket szándékukban, és megtorpanás helyett jussanak el addig, hogy őszintén és büszkeséggel mondhassák: hazámat szolgálom! A többi jön magától” ­– mondta a NAV bűnügyi főigazgatója a végzős pénzügyőr hallgatóknak. Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy felidézte az egyetem és a Rendészettudományi Kar elmúlt tíz évének eredményeit, majd hozzátette, hogy a megújulás is az Egyetem sajátja. A Kar dékánja példaként A rendészeti tisztképzés jövője projektről és a Kreatív Tanulás Programról szólt.

Szabó Andrea pénzügyőr ezredes, a Vám- és Pénzügyőri Tanszék alapításának harmincadik évfordulójára megjelent kötetben összegyűjtött vélemények közül kiemelte: többen is úgy vélekedtek, hogy a tisztjelöltek az NKE-ről európai szintű tudást, megfelelő szakmai kultúrát visznek magukkal. „Önök nem egyszerűen egyetemet vagy foglalkozást választottak, hanem egy olyan hivatás és egy olyan testület mellett tették le a voksukat, ahol magas szintű szakmai tudás birtokában, egy közösség részeként, de szigorú szabályokhoz, előírásokhoz igazodva kell működniük. Az elmúlt négy évben mindezekre igyekeztünk felkészíteni önöket. S az, hogy az idei évben ismét át tudjuk adni a Lónyay-díjat, reményeim szerint azt bizonyítja, hogy sikerrel jártunk” – búcsúzott a tanszékvezető a tanulmányaikat befejező pénzügyőr tisztjelöltektől. A végzős hallgatók nevében Csépke Dominika emlékezett az egyetemi évek jellegzetes pillanataira, amelyeket az ünnepség végén képekben is visszaidéztek.

 

Szöveg: Suba László

Fotó: Szilágyi Dénes 

 

Forrás: https://rtk.uni-nke.hu/

3212