belugyiszemle_header

Sándor István

A képmáshoz való jog és a sérelemdíj bírósági gyakorlatának tendenciái

A képmáshoz való jog és a sérelemdíj bírósági gyakorlatának tendenciái

Absztrakt

A személyiségi jogok védelme napjainkban kiemelt jelentőséggel bír, tekintettel a képmás és hangfelvétel rögzítésére és továbbítására alkalmas technológiai fejlődésre és a közösségi média mindennapi szerepére. Különösen érzékeny ez a kérdéskör olyan esetekben, amikor valaki nem kívánja a nyilvánosság számára megosztani a fényképét, de hivatásának gyakorlása folytán mégis erre kényszerül. Tanulmányomban a szolgálatot teljesítő személyek képmáshoz fűződő jogának szabályozását és joggyakorlatát kívánom áttekinteni.

Kulcsszavak

sérelemdíj, képmáshoz való jog, bíróság, személyiségi jogok
327