belugyiszemle_header

Gáspár Miklós - Regényi Kund

Simonyi Ottó: A mesterlövész - Könyvismertetés

Simonyi Ottó: A mesterlövész - Könyvismertetés

Absztrakt

Cél: A cikk a legismertebb magyar rendőrségi mesterlövész önéletrajzi elemeket is tartalmazó lövészeti könyvét mutatja be.
Módszertan: A könyv részletekbe menő tanulmányozása, egyéb, a témában közelmúltban megjelent magyar és külföldi kiadvánnyal való összevetése.
Megállapítások: A kötet az igényes és olvasmányos szöveget kiegészítve több, eddig publikálatlan fényképet is tartalmaz, melyek a fegyverzet, öltözet és lövészeti technikák fejlődésének bemutatásán túl egyenruházattörténeti és rendészettörténeti szempontból is figyelemre méltók.
Érték: Az emelt szintű távcsövespuska-lövészetről éppúgy képet kap az olvasó, mint a szerző pályafutásáról, motivációjáról.

Kulcsszavak

mesterlövészet, távcsöves puska, rendészeti karrier, motiváció
3278