belugyiszemle_header

Fenyvesi Csaba – Kodba Ferenc

Az 1974-es pécsi palahegyi emberölés kriminalisztikai fordulatai

Az 1974-es pécsi palahegyi emberölés kriminalisztikai fordulatai

Absztrakt

1974-ben ismeretlen tettes ölt meg egy 69 éves asszonyt a pécsi Palahegyi út egyik szerény házában. A brutális elkövető huszonkétszer sújtott le a kezébe kerülő parazsas vasalóval. Egy évi széleskörű nyomozást követően sem sikerült felderíteni személyét, így az eljárást megszüntették. Ám 1989-ben az új megyei bűnügyi vezető ismételten nyomozni kezdett kollegáival az ügyben. Alapos adatgyűjtésüknek köszönhetően látókörükbe került egy hölgy, akinek személyleírása, kora, személyi körülményei hasonlóságot mutattak a felételezett elkövető tulajdonságaival. A tanulmány rávilágít a korábbi és 15 évvel későbbi nyomozások erős és gyenge pontjaira, kriminalisztikai tanulságaira.

Kulcsszavak

anyagmaradványok, azonosítás, emberölés, kriminalisztika, személyleírás
329