belugyiszemle_header

Hegedűs Ákos

A szakértő szerepe a személyi állapotot érintő perekben

A szakértő szerepe a személyi állapotot érintő perekben

Absztrakt

Cél: A szakértői bizonyítás talán a legköltségesebb és legidőigényesebb bizonyítási mód. Ugyanakkor az aggálytalan szakértői vélemény perdöntő jelentőséggel bír. Értékelése mégis folyamatosan vitás kérdés volt, van és lesz. Az eljárási szabályok változásával számos kérdésre választ kapott a joggyakorlat, miközben újabbak merültek fel. A változások középpontjában jelenleg a személyállapoti perekben történő szakértői bizonyítás szabályai állnak.
Módszertan: A joggyakorlat felől érkező változtatási igények azonosítása mellett a tanulmány elemzi a módosítások irányait, jelentőségét, hatását.
Megállapítások: A személyi állapotot érintő perek a vagyonjogi perektől eltérő szemléletmódot követelnek meg. Ennek során éppen a formalizált megoldások jelentik a gyorsaságot. A személyre szabott bizonyítás továbbra is nagyfokú rugalmasságot követel meg.
Érték: A tanulmány jelenleg csak tendenciákat határozhat meg. Ezek helyessége a gyakorlat eredményei alapján ítélhető meg. Mégis a legfontosabb, hogy a szakértői bizonyítás értékelő elemzése minél szélesebb körű legyen.

Kulcsszavak

szakértő, bíróság, személyi állapot, jog
3381