belugyiszemle_header

Lippai Zsolt - Sallai János

Helyet kér a rendészettudomány

Helyet kér a rendészettudomány

Absztrakt

Cél: A tanulmány elkészítésének célja a rendészettudomány fogalmának korszakonkénti fejlődését, a szerzők által meghatározónak ítélt gondolkodók műveinek segítségével, egyedi módon bemutatni. A rendészettudomány eredetét kutatva bizonyítani, hogy az ember egy tudományt csak akkor ismer meg teljesen, ha annak történelmét is ismeri.
Módszertan: Jelen tanulmány szerzői a rendészettudomány fejlődésének egyes korszakai megjelenítésével, közel száz darab, sokak számára talán csak kevéssé ismert, jelen korunkban is rendkívüli tudományos értékkel bíró mű feldolgozásával, azok meghatározó gondolatait állítják egymással párhuzamba.
Megállapítások: Bárhogyan is változzék vagy alakuljon a rendészet fogalmának értelmezése, az bizonyos, hogy lényegbeli állandóságot mégis változatlanul magában hordoz, ugyanis vannak a rendészetnek olyan állandó feladatai, amelyek a fogalomfejlődés minden szakaszában a „policiális” tevékenység tárgyát képezték és ma is rendészeti feladatként jelentkeznek, továbbá, amelyek nélkül a rendészet el sem képzelhető.
Érték: A rendészettudomány ifjú művelőinek arra kell törekedniük, hogy a felmerülő problémákat minél több szinten és perspektívából, a kellő tudományos alapossággal vizsgálják. A módszertani megközelítést olyan érdeklődő attitűdre kell alapozni, amely intézményi és egyéni szinten egyaránt meg kívánja érteni a rendészet valóságának kereteit adó társadalmi jelenségeket. Tanulmányuk ehhez nyújt segítséget.

Kulcsszavak

rendészet, rendészettudomány, rendészetelmélet, biztonság
3384