belugyiszemle_header

Erdélyi Katalin - Zsákai Lénárd - Dulai Péter - Csizner Zoltán - Mátés Gábor

Nemzetközi Rendészeti Figyelő VII.

Nemzetközi Rendészeti Figyelő VII.

Absztrakt

Cél: A nemzetközi kitekintés ezúttal is a rendészetelmélet és a bűnüldözés izgalmas témaköreire hívja fel az olvasók figyelmét. Megismertet az emberi tényező szerepével az igazságügyi szakértői tevékenységben; új szempontok alapján kapunk értékelést a nemzetközi szervezett bűnözésről; tanulmányozhatjuk a bérgyilkosságok világát; találkozunk a közterületek videós megfigyelésével, végül szó esik az önvédelem egy sajátos területéről.
Módszertan: A metodikák felhívják a figyelmet a szakértői tévedések emberi tényezőire, közgazdasági szempontokat vezetnek be a szervezett bűnözés okainak vizsgálatánál, az úgynevezett „forgatókönyv” módszert javasolják a kriminalitás elemzéséhez, bemutatásra kerülnek a közösségi felügyelet hatásai a többszörösen hátrányos helyzetű populációkra, az erőszakos fizikai konfliktusokban a lelki reakciók vizsgálatát szorgalmazzák.
Megállapítások: Az egyes rendészeti kutatási témák tudományosan is igazolt megismerése akkor lehet teljesebb és a gyakorlat számára is hasznosítható, ha a kutatók a vizsgált jelenségekhez jól illeszkedő módszerekre támaszkodnak.
Érték: A rendészet partikuláris témakörei, kellő hozzáértéssel vizsgálva, hozzájárulhatnak a közbiztonság hatékonyabb védelméhez.

Kulcsszavak

biztonságtudományok, közbiztonság és közrend, kutatási téma
3385