belugyiszemle_header

Horgos Lívia

Gondolattöredékek az előkészítő ülésről a vád és a bizonyítás viszonylatában

Gondolattöredékek az előkészítő ülésről a vád és a bizonyítás viszonylatában

Absztrakt

Cél: Kutatásom kiindulópontjául konkrét büntetőeljárást választottam, melynek során a 2018-ban hatályba lépett új büntetőeljárási kódex, a 2017. évi XC. törvény rendelkezéseivel funkciójában is megújított és egyben hangsúlyosabbá tett előkészítő ülés intézményét mutatom be, különös tekintettel a vád és a bizonyítás kapcsolatára.
Módszertan: A tanulmány vizsgálja, hogy a Be.-ben szabályozott előkészítő ülés megfelel-e annak a követelménynek, hogy a vádat ellenőrizve kiszűrje a vád megalapozatlanságát. Amennyiben nem, akkor milyen rendelkezésekkel bővítve felelne meg ennek az elvárásnak a jelenlegi szabályozás, figyelemmel a büntető igazságszolgáltatási politika által közvetített kodifikációs irányelvekre, különösen a hatékonyságra, a gyorsaságra, az egyszerűségre, a korszerűségre, a koherenciára.
Megállapítások: A szerző górcső alá veszi annak lehetőségét is, hogy a bíróságnak joga és kötelezettsége legyen-e a bírói eljárás megindításának jogszabályi feltételeként nemcsak a benyújtott vádiratban a törvényes elemeknek és a vádirat információs funkciót ellátó további elemeiből a bizonyítási eszközök megjelölésének, hanem az előkészítő eljárás és a nyomozás törvényességének a vizsgálata is. A tanulmány ismerteti továbbá a Be. hatályos rendelkezéseit az előkészítő ülésen történő bizonyításra, kiemelve a vádlott kihallgatására vonatkozó rész 2020. évi XLIII. törvény általi módosítását. Ennek jelentőségét hangsúlyozva egyúttal rámutat arra, hogyan lehetne kiküszöbölni az ezzel kapcsolatos anomáliákat a bizonyítás korlátai kapcsán a bírói jogalkalmazásban.
Érték: A jogállami követelményeknek nem felelhet meg olyan tárgyalás előkészítése, ahol a vád elégtelensége esetén a bírósági tárgyalás megkezdhető. Ezért szükséges lenne bővíteni a jelenlegi Be. rendelkezéseit, hogy a vádlott és a védő, a váddal kapcsolatos álláspontjának kifejtése mellett, a vád elégtelensége esetén kifogást terjeszthessen elő. Továbbá a jogalkotó nem munkálta ki részletesen az előkészítő ülésre vonatkozó bizonyítási tilalom áttörésének a szabályait a terhelt kihallgatása vonatkozásában. Úgy gondolom az anomáliákat a bizonyítás korlátai kapcsán nem a bírói jogalkalmazásnak kell megoldani az előkészítő ülés intézményénél, hanem egyértelmű törvényi szabályozás szükséges.

Kulcsszavak

előkészítő ülés, vád megalapozatlansága, bizonyítás korlátai, a vádlott kihallgatása
3490