belugyiszemle_header

Serbakov Márton Tibor

Az incel mozgalom mint nőgyűlölő terrorfenyegetés

Az incel mozgalom mint nőgyűlölő terrorfenyegetés

Absztrakt

Cél: A tanulmány célja az incel mozgalom keletkezésének, ideológiájának, tagjai pszichéjének, a közösséghez fűződő relevánsabb elkövetéseknek és a köztük lévő összefüggéseknek, valamint a koronavírus mozgalomra gyakorolt hatásának bemutatása, végül lehetséges fellépési irányok megfogalmazása.
Módszertan: Kutatásom során a témához fűződő, főleg angol nyelvű szakirodalmat tekintettem át, elemeztem, értékeltem és vetettem össze.
Megállapítások: Mivel az incel ideológia az arra fogékony egyéneket hatékonyan képes radikalizálni, és az általa inspirált egyes támadások halálos áldozatainak száma magas, ezért a tanulmány arra a megállapításra jut, hogy a mozgalom szélsőséges tagjainak fenyegetése a szalafita dzsihádistákéhoz mérhető.
Érték: A magyar szakirodalomban az incel mozgalom fenyegetése erősen alulkutatott, jelen tanulmány ezt pótolja, miközben a vizsgált fenyegetés elleni fellépést illetően javaslatokat is megfogalmaz.

Kulcsszavak

incel, terrorizmus, nőgyűlölet, radikalizáció
3491