belugyiszemle_header

Mogyoródi Gergely

Európai rendőrségek bemeneti követelményei a szervezeti és képzési jegyek tükrében: esettanulmány Skóciáról

Európai rendőrségek bemeneti követelményei a szervezeti és képzési jegyek tükrében: esettanulmány Skóciáról

Absztrakt

Cél: A publikáció célja, hogy áttekintést nyújtson a skót rendőrség felvételi rendszeréről, kiegészítése az Egyesült Királyság rendőri erőinek bemeneti követelményeivel foglalkozó hazai publikációkat.
Módszertan: A kutatás a vonatkozó szakirodalom feldolgozásával valósult meg.
Megállapítások: A kutatás révén feltárásra kerültek a skót rendőrség toborzásának hangsúlyos területei, a kiválaszthatósági feltételek, valamint az alkalmasságvizsgálati kritériumok, s ezek összességével átfogó rendszerkép jött létre.
Érték: A publikáció legfőbb értéke, hogy bővíti a témával foglalkozó hazai szakirodalom ismeretrendszerét, emellett az adatok összehasonlító elemzéshez és további kutatáshoz is felhasználhatók.

Kulcsszavak

a skót rendőrség, szervezeti jellemzők, toborzás, kiválasztás
3496