belugyiszemle_header

Hornyik Zsuzsanna

A koronavírus elleni védekezés - interjú dr. Torma Albert r. orvos ezredes, rendvédelmi tisztifőorvossal

A koronavírus elleni védekezés - interjú dr. Torma Albert r. orvos ezredes, rendvédelmi tisztifőorvossal

Absztrakt

2020. március 11-én a koronavírus-járvány kapcsán a kormány rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett. A koronavírus elleni küzdelem érdekében felállításra került az operatív törzs, amely minden fórumon hiteles és naprakész információkkal látja el a lakosságot a megelőzést segítő intézkedésekről, teendőkről, hatósági eljárásokról. Nap mint nap tájékoztatják a széles közönséget, a társadalom egészét. Vajon milyen kihívások elé állítja a fennálló járványügyi helyzet a rendvédelmi állomány illetékes szakemberét? Milyen javaslatai, tanácsai vannak a hivatásos állomány tagjai felé? Többek között ezekről is kérdeztük dr. Torma Albert rendvédelmi tisztifőorvost. A veszélyhelyzet megszűnését követően ismét megkérjük főorvos urat, hogy számoljon majd be a veszélyhelyzet kezelésének tapasztalatairól, eredményeiről.

Kulcsszavak

interjú, koronavírus, védekezés

125 - 127. o.

DOI: https://doi.org/10.38146/BSZ.2020.5.10

OJS: https://ojs.mtak.hu/index.php/belugyiszemle/article/view/3698
 

Milyen speciális feladatai vannak a rendvédelmi tisztifőorvosnak a fennálló járványügyi helyzet kapcsán?
A rendvédelmi tisztifőorvos feladatait a hatályos 4/2014. (I. 10.) kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) és az I/2014. (I. 10.) BM-rendelet (továbbiakban: BM-rendelet) írja elő. A rendészetért felelős miniszter általi megbízás feltétele – a szakmai és rendvédelmi követelményeken túl – a miniszterelnök, az Országgyűlés elnöke, továbbá az egészségügyért felelős miniszter egyetértése, amely széleskörű felhatalmazást nyújt a feladatok teljesítésére. A kormányrendeletben felsorolt rendvédelmi szervek – a rendőrség, a TEK, a büntetés-végrehajtás, az OKF, az IH, az AH, az NBSz, az NVSz, a TIBEK és az OGy –, valamint az ott nem szerepeltetett, de utóbb e körbe tartozó OIF vonatkozásában a másodfokú közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlójaként a belügyminisztert jelöli ki, aki hatósági jogkörét a rendvédelmi tisztifőorvos útján látja el. A BM-rendelet nevesíti az úgynevezett Rendvédelmi Közegészségügyi-Járványügyi Szolgálatot (továbbiakban: RKJSZ), amely a belügyminiszter által – a rendvédelmi tisztifőorvos útján – működtetett, koordinált szakmai együttműködési hálózat és a rendvédelmi szervek közegészségügyi-járványügyi felügyeletét, továbbá az egészségfejlesztési feladatokat hivatott ellátni. Ezen túlmenően a rendvédelmi tisztifőorvos közegészségügyi-járványügyi vonatkozásban koordinációs, javaslattevő, az országos tisztifőorvossal együttműködő, és a rendvédelmi szerveket e tárgyban képviselő tevékenységet lát el. Szorosan együttműködik a rendvédelmi tisztiorvosokkal, feladatkörébe tartozó adatokat és információkat kér be, amelyeket folyamatosan elemez és értékel. Járvány esetén – mint a jelen helyzetben is – haladéktalan intézkedéseket tesz annak mielőbbi leküzdése érdekében. A BM-rendelet alapján tevékenysége vonatkozásában a felmerülő pénzügyi-anyagi szükségletek biztosítása érdekében javaslattal él a belügyminiszter felé. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatban további, belügyminiszter úr által meghatározott feladat az akut, intenzív ellátást igénylő rendvédelmi dolgozókkal kapcsolatos országos koordinációs tevékenység.
 

Milyen megelőző intézkedéseket vezettek be a belügyi munkatársak és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai tekintetében?
A kialakult világjárvány minden egyes embertől, tekintet nélkül arra, hogy rendvédelmi dolgozó-e vagy sem, felelős magatartást és tudatos életvitelt követel meg. Ez alól senki sem tudja kivonni magát, mivel mindnyájan felelősséggel tartozunk magunkért és egymásért is. Saját magatartásunk járványügyben másokra is óhatatlanul kihat. Éppen ezért léteznek általános, mindenki által betartandó megelőző intézkedések, amelyek a kormányzati kommunikációs csatornákon folyamatosan elérhetők és megismerhetők. Emellett minden rendvédelmi szerv kidolgozta saját eljárásrendjét, amely a szervezeti sajátosságokat is tartalmazza, és összhangban állnak az általános – az erre hivatott kormányzati szervek által kiadott – megelőző magatartási elvárásokkal. A protokollok betartását az adott rendvédelmi szerv folyamatosan ellenőrzi. Személyes tapasztalatom, hogy a fegyveres rendvédelmi szervezeti jellegből adódó általános fegyelmezettség ebben a nehéz helyzetben is tetten érhető. Nem kis büszkeséggel tölt el, hogy a rendvédelmi tisztiorvosokkal, alapellátó orvosokkal, egészségügyi dolgozókkal való évtizedes szakmai együttműködés jelen helyzetben a közös tevékenységet zökkenőmentessé teszi. Számos kolléga az általános megelőző intézkedések bevezetése előtt már egy sor intézkedést hozott saját rendvédelmi szerve vonatkozásában, amely nagyban megkönnyítette a védekezést.
 

Milyen eszközök állnak rendelkezésre a házi karanténban lévők segítésére, ellenőrzésére?
A házi karanténban lévő rendvédelmi dolgozók helyzete, az ezzel járó nehézségek alapvetően nem különböznek a nem rendvédelmi dolgozók megpróbáltatásaitól, azonban az mindenképpen kiemelendő, hogy szemben a civil munkáltatókkal a rendvédelemben pszichológiai – telefonos, sürgős esetben személyes – konzultációra is van lehetőség, és személyes tapasztalatom alapján a parancsnoki gondoskodás is sokat jelent a helyzet kezelésében. A házi karanténban lévők hatósági ellenőrzését a rendőrség közrendvédelmi ága folyamatosan foganatosítja.
 

Milyen tanácsokat tud adni a belügyi és a rendvédelmi munkatársak számára a járvány megelőzése, a fertőzés elkerülése érdekében?
Összhangban a fentebb elmondottakkal a jelen járványügyi helyzetben nem túlzás azt állítani, hogy egymásra vagyunk utalva, a tendencia aszerint fog változni, hogy milyen fegyelmezettséggel tudjuk kivitelezni a megelőző intézkedéseket. A világjárvány mostanra olyan szintet ért el, hogy a fertőzés elkerülése érdekében előírt szabályok mindenki által hozzáférhetők, minden létező kommunikációs csatornán fellelhetők, ugyanez igaz az egyes rendvédelmi szervek protokolljainak elérhetőségére is. A magam részéről úgy vélem, talán a legkevésbé a fegyelmezett rendvédelmi állományt kell meggyőzni arról, miként tudják betartani az előírásokat, a tapasztalat azt mutatja, az állomány hozzáállása példaértékű.
 

Véleménye szerint mikor indokolt bevezetni a kijárási tilalmat?
Az ilyen jellegű intézkedések bevezetése kizárólag kormányzati hatáskörbe tartozik. Jelenleg kijárási korlátozás van érvényben, amelynek változása a jövőbeni adatoktól függ. Álláspontom szerint a kijárási korlátozás ideje elérkezett, azonban mégsem olyan jellegű tilalomról van szó, amelynek betartása azonnal sokkolná a lakosságot. A fokozatosság elve a jelen járványügyi helyzetben is hatékony módszernek mutatkozik a helyzet össztársadalmi kezelésében.

 

413