belugyiszemle_header

Budavári Árpád

Az alternatív rendészet lehetőségei a közfoglalkoztatásban egy magyar középváros példáján keresztül

Az alternatív rendészet lehetőségei a közfoglalkoztatásban egy magyar középváros példáján keresztül

Absztrakt

A szerző maga is gyakorló rendőri vezető, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Tanulmányában egyrészről egy magyar középváros, Dunaújváros rendészeti célú vállalásainak portfólióját mutatja be, másrészről a közfoglalkoztatás rendészeti célú hasznosításának helyben bevált gyakorlatát ismerteti. A tanulmány megvilágítja a magyar települések lehetőségeit a közbiztonság alakításában. Felvázolja a közfoglalkoztatás rendészeti célú alkalmazásának jogszabályi hátterét és a közbiztonságra gyakorolt hatásával kapcsolatos kutatási eredményeket. Ezt követően a Rendezett Dunaújváros program elindításának nehézségeit, alkalmazásának eredményeit mutatja be. A program egyértelmű eredménye, hogy utat mutat a kis súlyú, közbiztonságérzetet befolyásoló rendezetlenségek megelőzésének, gyors és hatékony felszámolásának a közfoglalkoztatás keretében történő megoldására.

Kulcsszavak

alternatív rendészet, közfoglalkoztatás, bevált gyakorlat, önkormányzati rendészet
607