belugyiszemle_header

Bérces Viktor

A szakvélemények büntetőperbeli felhasználásának elvi és gyakorlati kérdéseiről

A szakvélemények büntetőperbeli felhasználásának elvi és gyakorlati kérdéseiről

Absztrakt

A szerző áttekintést nyújt a bizonyítékok elméletéről és a szakvélemények joggyakorlatáról Magyarországon.

Kulcsszavak

büntetőper, bizonyítékok elmélete, szakértői vélemények
623