teszt

belugyiszemle_header

Fülep Zoltán

Elképzelés a jövő tűzoltóságáról a várható társadalmi és technikai változások szellemében

Elképzelés a jövő tűzoltóságáról a várható társadalmi és technikai változások szellemében

Absztrakt

A cikk a tűzoltóságok jövőbeni fejlődésének lehetőségeit taglalja a teljesség igénye nélkül. Elsősorban a mentő tűzvédelem feladatainak személyi és technikai feltételeihez kapcsolódó lehetséges változásokat és fejlesztési lehetőségeket vizsgálja. A szerző a munkaerő piaci lehetőségek, a személyi védelmi megoldások változása, a tűzoltást és műszaki mentést támogató eszközök, felszerelések fejlődése, és a tűzoltói tevékenységet támogató gépjárműtechnika változásait tekinti fő irányoknak. Az értekezés fő megállapításai, hogy a tűzoltóságok alapfeladata nem fog változni, csak a veszélyeztető tényezők köre fog bővülni, elsősorban az ipari tevékenység fejlődésével. A jövőben kiemelt figyelmet kell fordítani a humán erőforrás menedzselésre, mert a tűzoltói tevékenység a jövőben sem nélkülözheti az emberi tevékenységet. Jelentős változások a beavatkozásokat segítő eszközök, felszerelések, gépjárművek vonatkozásában, valamint a beavatkozásokra való felkészülés feltételrendszerében várhatók. Ezek fejlődésének kiváltó okai elsősorban a műszaki, technikai, ipari és gazdasági változásokból származtathatók, de a környezet- és klímavédelmi megfontolások is szerepet kapnak.

Kulcsszavak

tűzoltóság, technológia, tűzoltó gépjármű, humán erőforrás

thisContent

672