belugyiszemle_header

Szikinger István

Le lehet-e fordítani a „rendészet” szót angolra?

Le lehet-e fordítani a „rendészet” szót angolra?

Absztrakt

A szótárak kínálnak megoldásokat (mindenekelőtt: policing, law enforcement, regulatory activities), azonban egyik sem fejezi ki azt, amit az valójában jelent: a közbiztonság fenntartására irányuló közigazgatási tevékenység. Finszter Géza szerint a rendészet a közigazgatás azon ága, amelynek társadalmi rendeltetése a jogellenes emberi magatartásokból eredő veszélyek elhárítása legitim erőszak alkalmazásával, amelyhez szükséges és egyben elégséges is a rendészeti hatalom önálló fellépése. Szerinte a bűnüldözés is a fogalom alá sorolható. A szerző ezen gondolatok mentén mutatja be a címben felvázolt problémát.

Kulcsszavak

rendészet, közbiztonság, bűnüldözés
710