belugyiszemle_header

Kovács Zoltán – Mikó Zoltán – Sági Gábor

A biztonság mint szolgáltatás megteremtése az állami, önkormányzati elektronikus információs rendszereknél I.

A biztonság mint szolgáltatás megteremtése az állami, önkormányzati elektronikus információs rendszereknél I.

Absztrakt

A tanulmányban összefoglaltam Magyarország kibervédelmének főbb elemeit, kiemelve a téma szempontjából legfontosabb stratégiát, jogszabályokat és szervezeteket. Ez után bemutattam az állami, önkormányzati infokommunikációs rendszerek konszolidálása okán létrejövő szolgáltató-felhasználói modellt, és annak hatását a kibervédelemre, amelynek kapcsán rámutattam, hogy a jelenlegi jogszabályok az ebből adódó feladat- és felelősségelhatárolást nem kezelik. Rávilágítottam, hogy a hazánkban kijelölt központi szolgáltató, a NISZ Zrt. említett jogszabályokban leírt feladatainak ellátását úgy végezheti el, hogy alapvetően felhőalapú szolgáltatásokat nyújt, ezért összefoglaltam a felhőalapú rendszerek tulajdonságait, csoportosításukat. Bemutattam azt is, hogy a nagy nemzetközi szervezetek ezek közül melyeket ajánlják az állami intézmények számára és a NISZ Zrt. melyben szolgáltat.

Kulcsszavak

kibervédelem, stratégia, jogszabályok
711